Dokumentárny film I. diel: Hayek a kontext Rakúskej ekonomickej školy

Pustite si podcast – alebo stiahnite si MP3

Popis dokumentu:

Hayek a Rakúska ekonomická škola. F. A. Hayek patril do tzv. Rakúskej školy ekonómie. Tú možno chápať ako školu ekonomického myslenia alebo ako vetvu libertariánskej ideológie inšpirovanú rakúskymi ekonómami. Veľa ľudí si Rakúsku školu spája hlavne s menami ako je Mises či Rothbard. Rakúski kritici Hayeka dokonca tvrdia, že existujú dve vetvy Rakúskej školy – pravoverná misesovská a ľavicová hayekovská.

Líši sa Hayek od týchto autorov a čím je inšpiratívny? Čo znamená Hayek pre Rakúsku ekonomickú školu a vedu? Aký je jeho prínos? Ako by sme mali charakterizovať Hayeka? Ako sa dá syntetizovať Hayekova teória samoorganizácie ľudskej mysle a hegelovský koncept spontánneho vzniku sebauvedomenia človeka? Je možná originálna syntéza Hayeka – jedného z najväčších anti-racionalistov v dejinách filozofie s Hegelom, najväčším racionalistom vôbec?

Účinkujúci:

doc. PhDr. Ján Pavlík, VŠE Praha

Ing. Pavel Potužák, PhD., VŠE Praha

PhDr. Ján Oravec, CSc., Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. Tomáš Krištofóry, doktorand Erasmus University Rotterdam

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

Pridaj komentár