Dokumentárny film II. diel: Hayek – trhový mechanizmus a kritika socializmu

Vypočujte si podcast – alebo si stiahnite si MP3

Hayekovi bola v roku 1974 udelená Nobelova cenu za ekonómiu. Prispel okrem iných k teórii cien, hospodárskeho cyklu a peňazí, za ktoré cenu získal. Viacerí kritici ho však označujú za ne-ekonóma, či „opakovača“ teórií L. von Misesa. Dlhodobo bol v spore s J. M. Keynesom. Hayek chápe konkurenciu ako proces neustáleho objavovania nových ziskových príležitostí podnikateľmi na trhu a podnikateľské objavovanie považuje za dôležitú súčasť trhového procesu.

Na čom zakladá Hayek teóriu kapitálu a cyklu a čím je možno odlišná od iných autorov Rakúskej ekonomickej školy? V čom spočíva aktuálnosť Hayekovej teórie hospodárskeho cyklu? Aký bol Hayek ako ekonóm?  Prečo kritizuje socializmus a nie je pre neho schodná ani tzv. stredná cesta sociálno-trhového hospodárstva? Čo pre neho znamená pojem sociálnej spravodlivosti a prečo ho kritizuje?

Účinkujúci:

doc. PhDr. Ján Pavlík, VŠE Praha

Ing. Pavel Potužák, PhD., VŠE Praha

PhDr. Ján Oravec, CSc., Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. Tomáš Krištofóry, doktorand Erasmus University Rotterdam Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

Pridaj komentár