Dokumentárny film III. diel: Hayek ako spoločenský vedec

Vypočujte si podcast – alebo si stiahnite MP3

Hayek prešiel v určitom čase od čistej ekonómie k širšiemu chápaniu ekonómie v rámci spoločenských vied. Hayeka napr. pozná veľa ľudí vďaka jeho bestselleru „Cesta do otroctva / nevoľníctva“. Jedná sa o kritiku plánovania spoločnosti a neúmyselných dopadov pri riadení spoločnosti. V rámci spoločenských noriem Hayek rozlišuje medzi tzv. Nomos (spoločenskými, nie nevyhnutne písanými, spontánne vzniknutými pravidlami) a Thesis (písanými pravidlami).

Nemálo známy je aj pre svoje diela ako sú „Právo, zákonodarstvo a sloboda“, „Osudová domýšľavosť“, či „Kontrarevolúcia vedy“. Je zaujímavé, že on sám považoval za najvýznamnejšie dielo svojho života málo známu knihu „Sensory Order“ (Usporiadanie zmyslovosti). 

V čom spočíva originálna Hayekova teória samoorganizácie ľudskej mysle a v čom nadväzuje na dobové problémy filozofie a spoločenských vied? Čo má Hayek na mysli, keď hovorí o tzv. spontánnom spoločenskom usporiadaní? Čo si môžeme predstavovať pod osudovou domýšľavosťou centrálneho plánovania spoločnosti? Čo viedlo liberála Hayeka k rešpektu voči náboženstvu, aj keď bol sám agnostikom?

Účinkujúci:

doc. PhDr. Ján Pavlík, VŠE Praha

Ing. Pavel Potužák, PhD., VŠE Praha

PhDr. Ján Oravec, CSc., Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. Tomáš Krištofóry, doktorand Erasmus University Rotterdam

Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

Pridaj komentár