Spoplatnenie dopravných komunikácií

Stručný popis riešeného problému: Spoplatnenie dopravných komunikácií
Krajina pôvodu: Singapur
Typ samosprávy: Mestský štát
Názov samosprávy: Singapur
Rok realizácie: 1975

Detailný popis riešeného problému

Dopravné zápchy sa stávajú vážnym problémom v hlavných mestách po celom svete. Neznamenajú pre vodičov len stratu času, pokiaľ sedia v dopravnej zápche. Takisto narušujú reťazce zásobovania firiem a všeobecný tok obchodu. Nečinné dopravné prostriedky prispievajú k znečisteniu ovzdušia a tým k zníženej kvalite životného prostredia. Mnohým vodičom spôsobujú stresové stavy. Zápchy majú preto negatívny vplyv na kvalitu života, ale snahy samospráv na odstránenie problému sú žalostne nedostatočné už veľmi dlhé obdobie.

Elementárna ekonómia nás učí, že prevaha dopytu po tovaroch alebo službách môže byť odstránená, ak ich cena rastie dostatočne vysoko. Dopyt po používaní ciest nie je výnimkou. Večné dopravné zápchy poukazujú na to, že tu existuje prevaha dopytu po používaní ciest, ale vo väčšine prípadov nie je účtovaná žiadna cena za jazdu na ceste alebo diaľnici.

V prípade, že vodiči neplatia za službu, ktorú im poskytuje komunikácia, menia svoje správanie. Nerozmýšľajú nad tým, v akom čase jazdiť, či nezvoliť iný dopravný prostriedok, či nevziať so sebou svojich známych, ktorý idú rovnakým smerom, či vôbec jazdiť alebo či sa nemajú v záujme zníženia nákladov na cestovanie presťahovať do inej oblasti.

Nemajú žiadnu motiváciu a hlavne nemajú cenu – ako signál alebo určitý indikátor, ktorý by im naznačil, ako majú upraviť svoje správanie.

Rovnaký problém mali kedysi telekomunikačné spoločnosti. Ak si predstavíme, že káble prostredníctvom ktorých spájajú ľudí sú cesty a hovory sú autá, ide o rovnaký problém. V čase špičky sa snažilo spojiť veľké množstvo ľudí a systém ich nedokázal obslúžiť a preto dochádzalo k výpadkom. Spoločnosti preto rozdelili deň na určité časti, a pre každú časť dňa určili sadzbu za hovor. Takto efektívnym spôsobom primäli ľudí a motivovali ich prostredníctvom cien, aby hovory rozložili rovnomernejšie počas celého dňa.

Rovnako, ako by bola hlúposť kvôli týmto výpadkom ťahať ďalšie káble, je rovnako hlúpe, riešiť problém dopravných zápch, len prostredníctvom rozširovania dopravnej infraštruktúry – v mnohých prípadoch je to dokonca nemožné, alebo finančne veľmi nákladné. Riešením dopravnej vyťaženosti komunikácií  je hlavne ich spoplatnenie.

Detailný popis na riešenie daného problému

Singapur je mestský štát s približne 4 miliónmi obyvateľov. V roku 1972, politici v snahe riešiť problémy s dopravou začali prichádzať s riešeniami. Bol zavedený registračný poplatok vo výške 25% trhovej hodnoty vozidla. Toto malo len veľmi malý dopad na dopravnú vyťaženosť. Neskôr vláda určila tzv. CBD (Central business district) – oblasť v meste a ratifikovala povinnosť každého vozidla, ktoré vojde do CBD zaplatiť poplatok 3 doláre za deň. Singapur sa tak stal prvým mestom na svete, ktoré spoplatnilo vjazd vozidiel do mesta.

Vlastník dopravného prostriedku bol povinný zakúpiť si nálepku, ak chcel vojsť do CBD počas špičky.  Keď sa platilo prostredníctvom nálepiek, vodiči mohli vchádzať a vychádzať z CBD oblasti koľkokrát chceli počas dňa, bez toho, aby platili ďalšie poplatky.

Počas niekoľkých dekád, došlo k neuveriteľnému technologickému pokroku a ten sa premietol aj do kvalitnejšieho a efektívnejšieho systému elektronického spoplatnenia ciest , ktorý bol v Singapure spustený v roku 1998. Jeho výhodou je, že je možné vyberať poplatky vždy, keď vodič navštívi danú oblasť.

Singapur disponuje komplexným Inteligentným dopravným systémom – ITS (Intelligent Transportation Systems), ktorý sa skladá zo 4 častí:
Expressway Monitoring and Advisory System (EMAS) – Kamerový systém, ktorý monitoruje udalosti na diaľniciach a poskytuje okamžité dopravné upozornenia pre vodičov.
TrafficScan – Taxíky vybavené GPS prijímačom na monitorovanie dopravných podmienok. Získava informácie o rýchlosti jazdy, čo následne zdieľa prostredníctvom internetu a tak pomáha vodičom plánovať ich jazdy.
GLIDE (Green Link Determining system) – počítačový a dynamicky kontrolovaný systém dopravného osvetlenia. Optimalizuje trvanie jednotlivých farieb na semaforoch pre rôzne podmienky dopravy. Zlepšuje plynulosť premávky cez mesto.
Electronic Road Pricing (ERP)

Systém brán vyberajúcich poplatky na diaľniciach a cestách v meste. Na určitých vybraných dopravných bodoch je inštalovaných približne 80 brán. Brány zachytávajú signál z IU (jednotky), v ktorej je zastrčená platobná karta (CashCard). Pri prechode bránou v spoplatnenom čase sa z karty odčíta poplatok závisiaci od druhu vozidla a ceny, ktorá sa môže meniť priebežne každú pol hodinu, v závislosti od dopravnej situácie.

Hotovosť na svojej platobnej karte si môže dobiť vodič zo svojho bankového účtu prostredníctvom ATM prístroja, ktorých je niekoľko v celom meste.

Poplatky

Singapur uplatňuje aj cenovú diskrimináciu aj dvojaké spoplatňovanie. Rozličné typy dopravných prostriedkov platia rozdielne poplatky za používanie ciest, a poplatky závisia od miesta a času počas dňa. Každý typ vozidla má stanovený index – pcu (passenger car unit equivalent). Bežne je to 1 pcu. Taxíky a ľahké vozidlá majú tiež 1 pcu. Motocykle 0,5 pcu. Ťažké vozidlá 1,5 pcu a autobusy 2 pcu. Preto, ak poplatok za normálne auto je 1 dolár, autobus musí zaplatiť 2 doláre. (poplatok sa ráta ako cena stanovená na bráne x pcu – a toľko sa odčíta).

Cenové rozpätia na bránach sú upravované štvrťročne , podľa toho, ako Singapurská vláda vníma optimálnu rýchlosť dopravy. Optimálna priemerná rýchlosť dopravy na diaľniciach je stanovená na 45-65 km za hod, na ostaných cestách je to medzi 20-30 km za hod. Tieto rýchlosti sú stanovované za účelom maximalizácie priepustnosti ,čím sa myslí počet dopravných prostriedkov , ktoré môžu prejsť z jedného bodu do druhého počas určitého časového obdobia.

Ak priemerná rýchlosť pre oblasť je nižšia ako optimálny rozsah definovaný vládou, naznačuje to, že oblasť je príliš preplnená. Vláda potom zdvihne cenu za pcu na jednej alebo viacerých bránach o 0,5 dolára, a tak prinúti menší počet áut vstúpiť do oblasti. Priemerná rýchlosť dopravy potom vzrastie. Naopak ,ak je priemerná rýchlosť príliš veľká, znamená to, že cesty sú nevyužité dostatočne. Cena za pcu potom klesne o 0,5 dolára, aby tak prilákala viac áut do oblasti. Priemerná rýchlosť áut potom klesne.

Cesty nie sú spoplatnené 24 hod. denne 365 dní v roku. Ide len o spoplatnenie špičiek – kedy automobilovú dopravu využíva najviac ľudí. Väčšinou je to od 7:00 – 18:00, sviatky nie sú spoplatnené.

Zahraničné registrácie vozidiel

Všetky autá registrované v zahraničí môžu jazdiť bez inštalovaných IU. Pri odchode z ostrova platia fixný poplatok za každý deň, ktorý strávili počas špičky na spoplatnenej ceste. Ale majú aj možnosť požičať si IU jednotku pri vjazde do mesta a platiť ako obyvatelia.

Obchádzanie poplatkov

Ak sa vodičovi z akéhokoľvek dôvodu nepodarí zaplatiť na bráne (nemá IU jednotku, zle zastrčená platobná karta v IU jednotke), je vyzvaný listom na zaplatenie adekvátnej čiastky + administratívneho poplatku. Ak do 2 týždňov nereaguje, dostane pokutu a čas 28 dní, aby ju vyrovnal. Ďalej sa postupuje súdnou cestou.

Popis výsledkov riešenia problému

Princíp plať ako používaš pomáha motoristom uvedomiť si skutočné náklady jazdenia. Týmto spôsobom môže byť používanie ciest optimalizované. Vodič je motivovaný, aby sa lepšie rozhodoval či vôbec jazdiť, kedy jazdiť, a kde jazdiť. Môže si vybrať inú trasu, spôsob dopravy (bicykel, korčule, autobus, vlak), čas cesty, alebo sa môže rozhodnúť, že nebude cestovať vôbec. V iných prípadoch si dokonca môžu ľudia zmeniť rozhodnutie o tom, kde chcú žiť. Tí, ktorí si vyberú možnosť platiť a zotrvávať na ceste si preto môžu vychutnať plynulú jazdu.

Dopravná vyťaženosť klesla o viac ako 50% odkedy bolo spoplatnenie zavedené. Priemerná rýchlosť dopravy sa v CBD zdvojnásobila na 36 km za hod.

Benefity:
Férovosť: Poplatky závisia od používania, takže tí, ktorí  prispievajú ku zápcham platia viac. Tí, ktorí používajú cesty menej často, alebo jazdia počas nespoplatnených hodín, platia menej, alebo vôbec.
Praktickosť: Vodiči nepotrebujú nakupovať denné, mesačné licencie.
Spoľahlivosť: Pretože ide o plne automatický systém, je vylúčené ľudské zlyhanie.

Poplatky pokrývajú aj náklady spoplatnenia ciest, či už brány alebo administráciu – takisto sú aj nástrojom kontrolujúcim zápchy. Elektronické mýto celkovo zlepšilo efektivitu používania ciest v Singapure.

Jednako, Singapur je svetovým lídrom v oblasti spoplatňovania ciest, je len otázkou času, kedy jeho príklad budú nasledovať iné mestá . A ten čas určite príde, pretože Singapurská vláda v spolupráci s konzorciami vyvíjajúcimi tento systém chce expandovať do celého sveta.

Singapurská schéma demonštruje, že neustále technologické zlepšenia umožňujú oveľa precíznejšie stanovovanie ceny. Ďalšia generácia spoplatnenia ciest bude založená na GPS lokácii. Autá vybavené prijímačmi na svojich palubných doskách môžu byť spoplatnené prostredníctvom digitalizovaných máp v závislosti od času, miesta a vzdialenosti.

Zdroje:
http://www.reform.co.uk/website/transport/quickbrief.aspx
http://www.mica.gov.sg/pressroom/press_020903.html
http://www.adamsmith.org/80ideas/idea/3.htm
http://www.onemotoring.com.sg/publish/onemotoring/en/lta_information_guidelines/faqs/other_faqs/erp.html
http://www.cato.org/pubs/journal/cj26n1/cj26n1-4.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://www.lta.gov.sg/motoring_matters/motoring_erp.htm

Pridaj komentár