Uber má problémy. Nevadí, má už aj náhradníka.

Nad Uberom sa zmráka, aj tak by sa dala označiť jeho súčasná situácia. V niektorých krajinách je úplne zakázaný. Na Slovensku zatiaľ funguje, avšak taxikárom sa to nepáči. Napísalo sa už množstvo článkov o tom, prečo je Uber super a prečo taxikári nemajú úplnú pravdu. Samozrejme pravda je niekde uprostred. Horšie je, že proti Uberu môže zasiahnuť spoločne celá Európska únia. Samozrejme zakázať ho úplne nemôžu, avšak kvôli legislatíve sa bude posudzovať jeho činnosť odlišne, keďže celý biznis model Uberu je založený na tzv. službách elektronickej spoločnosti.

A tu už celý prípad Uber naberá iné kontúry a predsa len môžu mať taxikári pravdu. Keďže tvrdia, že je to nekalá hospodárska súťaž zo strany Uberu a sú odlišne regulovaný za rovnakú činnosť. Problémom je, že čo vlastne sú služby elektronickej spoločnosti. Podľa Uberu to čo robia oni, teda poskytujú aplikáciu, ktorá slúži na objednávanie jázd. S týmto sa nestotožnil Generálny advokát a tvrdí, že Uber vykonáva aj dopravné služby. Presnejšie je aplikácia Uberu previazaná aj s uzavretím obchodu, že vodič odvezie pasažiera z bodu A do bodu B. Rovnako Uber prostredníctvom svojho vzorca počíta cenu za odvoz. Záverečné stanovisko Generálneho advokáta nemusí nič znamenať, keďže ide len o návrh na rozhodnutie Súdneho dvora. Každopádne obhajobe Uberu sa podlamujú nohy.

Napriek tomu je potrebné to brať pozitívne. Na jednej strane by sa nestalo nič zlé, keby Slovensko deregulovalo trh s taxislužbami a zvýšilo tak súťaživosť. Taxikári si aj sami priznajú, že požiadavky sú vysoké a často aj iracionálne.

Na strane druhej, aj keby to výrazne uškodilo Uberu, tak už existuje aj jeho alternatíva. V USA vznikla podobná služba, ktorá sa už len tak ľahko prostredníctvom legislatívy napadnúť nedá. Jej meno je Arcade city a v princípe sa jedná o Blablacar, avšak v rámci mestských vzdialeností. Spoločnosť začala v Texase, mimochodom bola založená bývalými vodičmi Uberu, a svoju aplikáciu už rozšírila do 155 krajín. Jej hlavnou výhodou je, že nefunguje ako tretia strana, ktorá dohliada na priebeh objednávok či cien. Jednoducho len poskytuje aplikáciu a všetko ostatné už prebieha na úrovni vodič-cestujúci. Jediný poplatok, ktorý ide spoločnosti je 10% z každej jazdy. Na Slovensku je aplikácia už rovnako dostupná, avšak zákazníci o nej ešte nevedia.

Uvidíme ako dopadne Uber, avšak ako to už na trhu býva, v prípade problémov jednej spoločnosti sa nájde iná spoločnosť, ktorá ju dokáže nahradiť. A tak by to malo byť. Cieľom trhu a konkurencie je znižovať náklady pre všetky strany a zabezpečovať súlad medzi dopytom a ponukou. Najlepšie bez zbytočných prekážok a regulácií, ktoré len zvyšujú náklady a konečnú cenu tovaru alebo služby pre spotrebiteľov.

Martin Lindák

 

Pridaj komentár