Zákaz predaja je nebezpečný ekonomický populizmus

Ekonomický populizmus ľahko rozoznáme podľa toho, že prináša opatrenia, ktoré sú na prvý pohľad ľúbivé, ktoré majú okamžite viditeľný efekt, ale ktoré z dlhodobého hľadiska zlyhávajú. V konečnom dôsledku sa deklarovaný cieľ nedosiahne, zostávajú len deformácie s ich vedľajšími negatívnymi dôsledkami, ktoré sú spočiatku neviditeľné.

Vláda sa tento týždeň rozhodla dať zelenú poslaneckému návrhu novely Zákonníka práce, ktorého cieľom je radikálne rozšírenie zákazu predaja počas sviatkov a dní pracovného pokoja. Kým dnes sa tento zákonom stanovený zákaz vzťahuje na 3, 5 dňa počas roka, po schválení najnovšieho návrhu to bude až 15, 5 dňa, teda o rovných 12  dní viac!

Zákonom vynucovaný zákaz predaja je učebnicovou ukážkou ekonomického populizmu. Aké sú dva najčastejšie spomínané ciele zákazu? Sú nimi snaha vylepšiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom predavačiek a posilniť pro rodinné správanie občanov – spotrebiteľov. Predavačky sa údajne namiesto vysedávania za pokladnicami budú môcť viac venovať ich deťom. A aj spotrebitelia, namiesto potĺkania sa v obchodných centrách, budú môcť viac času tráviť v kruhu rodiny. Zámery sú to bohumilé, ale v realite sa toto opatrenie, pretože je populistické, úplne minie účinkom.

Rozšírenie zákazu predaja neznamená to, že predavačky si budú môcť viac oddýchnuť. Znamená najmä to, že štát im zákonom zruší možnosť vyššieho zárobku počas ďalších dvanástich dní počas roka. Predavačky budú menej robiť a tým aj menej zarobia. Menej peňazí v rodinnom rozpočte je skutočným výsledkom tohto zákazu, čo je v úplnom rozpore s deklarovaným cieľom.

Zákazom sa taktiež nedá spotrebiteľov donútiť, aby viac času počas roka venovali rodine. Štát má v rukách množstvo ďalších možností, ktorými môže aj legislatívne podporiť rodinu, proti čomu nebude nikto namietať. Stačí sa len pozrieť na daňové a sociálne zákonodarstvo, ktoré nezriedka fungujúcu rodinu priamo znevýhodňuje. Zatvorenie obchodov však k dobrým opatreniam nepatrí jednoducho preto, že ľudí nepošle do rodín, ale do okolitého zahraničia, kde ekonomický populizmus obchody ešte úplne nepozatváral.

Ekonomický populizmus je nebezpečný nielen kvôli samotným opatreniam, s ktorými znefunkčňuje ekonomiku. Nebezpečný je aj tým, že roztáča špirálu ekonomického a politického populizmu, pre ktorý vytvára živnú pôdu. Politickí populisti najrôznejšieho razenia totiž využívajú práve nefungujúcu ekonomiku ako argument na presadzovanie ešte nezmyselnejších a škodlivejších opatrení. Na začiatku tak stojí zdanlivo nevinný zákaz predaja, na konci tejto špirály sú šialenci, ktorých nápady majú potenciál úplne rozvrátiť fungovanie ekonomiky a celej spoločnosti. To by mali mať na pamäti všetci, ktorí budú zákaz predaja plamenne obhajovať.

Ján Oravec

Pridaj komentár

Categorized: Články