Vzdelávanie – teoretické koncepty reformy školstva v kontexte SR

Téma učiteľského štrajku a s ňou spojená spoločenská diskusia ohľadom konceptov a princípov potenciálnej reformy školstva ešte nedávno plnili titulné strany nejedného slovenského média. Požiadavky učiteľov v rámci ich štrajkovej pohotovsti však boli koncipované priúzko a bez zadefinovania principiálnych nedostatkov slovenského školstva, ako sú nedostatočné zastúpenie súkromného sektora v procese zriaďovania škôl,    neadresne a neefektívne fungujúci systém financovania či kurikulárna rigidita. Cieľom tejto práce je vypniť tento hluchý priestor a zamerať sa na koncepty školskej reformy v oblasti vzťahov medzi štátom, trhom a školstvom, systému financovania a kurikula, a to predovšetkým poukázaním na odlišnosti spolu s porovnaním na základe príkladov zo zahraničia, ktoré budú skúmané v kontexte teoretických argumentov odborníkov z tejto oblasti.

Detailný Policy Paper na túto tému si stiahnete na tomto linku.

Edward Szekeres

 

 

Pridaj komentár