45 nezmyslov z Bruselu

V súvislosti s príchodom hospodárskej krízy sa do centra pozornosti dostalo aj regulačné bremeno, ktoré musia podniky prekonať na ceste k obnove. Žiaľ, v súčasnosti veľká časť tejto záťaže pochádza práve zo strany Európskej únie.

Z projektu, ktorý mal pôvodne presadzovať odstraňovanie administratívnych bariér pri obchodovaní medzi jednotlivými krajinami, sa stal byrokratický kolos. Chrlí jednu reguláciu za druhou s cieľom riadiť každú jednu časť životov ľudí.

Tieto regulácie poškodzujú prosperitu a znižujú slobodu ľudí, pričom ich výsledkom je často presný opak toho, čo  Európska únia zamýšľala. Z regulácií zameraných na ochranu zákazníkov, sa stávajú regulácie, ktoré zákazníkom obmedzujú slobodu voľby a predražujú tovar. Z regulácií, ktoré majú pomôcť konkurencii, sa stávajú regulácie, ktoré ubližujú malým podnikom a v skutočnosti tak konkurenciu potláčajú. Európska únia okrem toho reguluje aj oblasti, pri ktorých neexistuje žiadne rozumné zdôvodnenie jej zásahov.

Aj toto sú dôvody, prečo v tomto projekte verejnosti predstavujeme 41 najabsurdnejších regulácií EÚ, vybraných z nášho hľadiska. Vzhľadom na to, že podniky a občanov poškodzujú nielen nadmerné regulácie, ale aj nadmerné daňové zaťaženie, do projektu sme tiež zaradili aj 4 príklady plytvania EÚ.

Radi by sme týmto projektom upozornili na to, že zabezpečiť 4 slobody – slobodu pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu – je možné omnoho jednoduchšie. Stačí zrušiť existujúce národné štandardy a nechať plynúť voľnú konkurenciu. Práve na týchto 4 slobodách bola EÚ založená a práve od nich sa čoraz viac odkláňa.

Konkrétne príklady nezmyselných opatrení a celú štúdiu nájdete tu: 45 nezmyselných nápadov EU.

Filip Vačko

Pridaj komentár