Akadémia klasickej ekonómie 2016

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi otvárajú v roku 2016 deviaty samostatný ročník cyklu seminárov s názvom Akadémia klasickej ekonómie 2016 (AKE).

AKE je ekonomický vzdelávací program Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI), ktorý ako jediný svojho druhu na Slovensku pozostáva zo samostatných ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI vytvára týmto programom tradíciu ročných cyklov pravidelných seminárov o ekonómii pre záujemcov o ekonomické poznatky nad rámec štandardného vyučovacieho procesu na vysokých školách, na ktorých sa otvorene a intenzívne diskutuje o využití myšlienok ekonomických teoretikov blízkych klasickému liberalizmu pre prax na Slovensku.

AKE sa skladá z navzájom prepojených seminárov o nadčasových témach a zároveň aktuálnych myšlienkach liberálnych ekonómov (Adama Smitha, J. B. Saya, Frédérica Bastiata, Ludwiga Misesa, Friedricha Hayeka, Miltona Friedmana a ďalších), s uvádzaním ich fungovania v reálnom živote. Vzdelávací program AKE je tak zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a hľadania odpovedí, využiteľných v súkromnom, profesijnom a spoločenskom živote človeka.

Pozvánku na seminár, aj s formulárom na prihlásenie sa nájdete na webstránke Konzervatívneho inštitútu http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6028 a viac informacii je na portali AKE: http://ake.institute.sk/

Tím Nadácie F. A. Hayeka

Pridaj komentár