Budeme tlačiť a len tak neprestaneme

Minulý týždeň boli v princípe najdôležitejšími dve správy. Prvou bolo rozhodnutie FEDu, že bude pokračovať v mesačných nákupoch hypotekárnych cenných papierov a amerických dlhopisov vo výške 85 mld. USD mesačne. Podľa Jamesa Rickardsa je základným cieľom FEDu podpora domácej spotreby tým, že spustí miernu infláciu. Nástrojmi tejto politiky má byť oslabovanie doláru, nízke úrokové miery, podpora exportu a dovoz inflácie v podobe drahších importovaných surovín, ktoré sa následne prejavia vo vyšších cenách tovarov.

Druhou správou týždňa bola dohoda lídrov EU ohľadne spolčeného bankového dohľadu. Dohoda je určitý kompromis pre Nemcov, ktorí nechceli priamy dohľad nad svojimi regionálnymi bankami. ECB tak bude od marca 2014 realizovať dohľad nad 150 najväčšími bankovými inštitúciami v únii a menšie banky ostanú pod dohľadom domácich regulátorov. To, že sa stanovil termín spustenia bankového dohľadu na marec 2014, inak neznamená nič inšie, len to, že lídri EU sú pripravení zachraňovať kohokoľvek a za akékoľvek náklady minimálne do tohto dátumu.

Grécko sa pokúsilo znížiť svoj dlh prostredníctvom spätného odkupu dlhopisov a bolo celkom úspešné, aj keď sa mu nepodarilo naplniť pôvodne plánovaný cieľ zníženia dlhu o 11%. Priemerná cena spätného odkupu bola nakoniec vo výške 33,5 centa na každé euro, čo bolo mierne viac, ako sa predpokladalo. Zníženie dlhu o 9,5% oproti plánovaných 11% tak spôsobí, že sa krajine nepodarí naplniť cieľ zníženia dlhu na 124% HDP do roku 2020. Ale s týmto cieľom asi aj tak nikto nerátal.

Standard & Poor’s varovalo Veľkú Britániu, že je možné, že jej zníži jej AAA rating v priebehu troch rokov. Dôvodom má byť slabé ekonomické zotavovanie sa a zníženie snahy vlády o konsolidáciu verejných financií. Ďalším dôvodom sú vlastné prepočty agentúry, že dlh krajiny sa dostane v najbližšej dobe na hladinu 100 % HDP z dnešných 80%. A viete, kto boli najväčší rozpočtový hriešnici v období rokov 2008 – 2012? Írsko, Grécko, Španielsko a USA. A samozrejme rozpočtové deficity nefinancovali žiadnym iným spôsobom len prostredníctvom dlhu:

Inflácia v Číne bola za posledný mesiac vo výške 2%. Minuloročná inflácia sa pohybovala na úrovni 4%, avšak vláda má za cieľ držať jej mieru pod touto úrovňou. Prebytok obchodnej bilancie Číny s USA dosiahol minulý mesiac nový rekord vo výške 29,5 mld. USD. Nepísaným pravidlom bolo, že Čína využívala tieto finančné prostriedky na nákup amerických dlhopisov. To však už viac ako rok nerobí. Namiesto toho sa zmerala na nové investičné príležitosti v Afrike a na nákup komodít, ktorými diverzifikuje svoje riziko držania veľkého množstva amerických dlhopisov.

Nový rekord dosiahol americký sociálny program Food stamps. Ale na to sme si už zvykli, že každý mesiac je  v ňom viac a viac ľudí. Tento krát bol nárast nových poberateľov dávok najväčší od mája 2011, kedy sa do programu zradilo 607 544 ľudí a dnes má program 47,7 milióna poberateľov, čo je viac ako 15% celkovej populácie USA. Minulotýždňové čísla o nezamestnanosti v USA údajne potešili prezidenta Obamu, pretože nezamestnanosť ostala pod 8%. Ja osobne by som sa však až tak zásadne netešil. Skoro 73% všetkých nových pracovných miest vytvorených za ostatných 5 mesiacov je totižto vo verejnom sektore. Celkový počet zamestnaných v USA je 143 miliónov ľudí z čoho 20,5 milióna pracuje vo verejnom sektore. Z 847 000 novovytvorených miest za ostatných 5 mesiacov bolo až 621 000 miest vo verejnom sektore. A USA veselo míňajú ďalej. Federálny rozpočet sa len počas prvých dvoch mesiacov ich nového rozpočtového roku 2013 zadlžil o neuveriteľných 292 mld. USD. Dôvodom boli vyššie platby na poľnohospodárstvo, program Medicare a zabezpečenie veteránov. Riešenie problému tzv. fiškálneho útesu je zatiaľ v nedohľadne, avšak prezident naznačil, že je ochotný zaviesť väčšie úspory v programe Medicaid, avšak pod podmienkou zvýšenia daní pre najbohatších ľudí v krajine. No uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Faktom je, že na dohodu majú už len pár dní.

Matúš Pošvanc

Pridaj komentár