Budúcnosť peňazí 2.0

Budúcnosť peňazí 2.0

Minulý týždeň sa v Bratislave konala konferencia Budúcnosť peňazí 2.0, ktorú organizovala Nadácia F. A Hayeka v Hoteli Falkensteiner vo štvrtok 26. septembra 2013. Hlavnou témou konferencie bola kríza súčasného menového systému. Experti z viacerých oblastí ekonómie a finančníctva diskutovali o štrukturálnych problémoch tohto systému a o jeho možnom vývoji do budúcnosti. Konferencia pritiahla celkovo okolo stodvadsať divákov, ktorí sa chceli lepšie zorientovať v spleti informácií o svetovej ekonomike a tiež sa dozvedieť to, ako si v tejto situácii najlepšie ochrániť svoj majetok a investície..

Hlavným hosťom konferencii bol James Rickards, ktorý sa vo svojej prednáške venoval štyrom možným vývojom svetového monetárneho systému. Podľa jeho názoru môže nasledujúce obdobie viesť: a) k vytvoreniu systému viacerých rezervných mien; b) k vytvoreniu svetovej rezervnej meny na základe Special Drawing Rights (zvláštnych práv čerpania – zúčtovacia jednotka MMF); c) k návratu ku zlatému štandardu; alebo d) ku kolapsu svetového menového systému. Steen Jakobsen vravel naopak o optimizme z pohľadu investora vo vzťahu k významným ekonomickým zmenám, ktoré očakáva v dôsledku ekonomických reforiem, ktoré budú musieť politici urobiť v blízkej budúcnosti. Ronald Ižip hovoril viac o príčinách súčasnej krízy vo forme uvoľnenej menovej politiky a nezdieľal optimizmus Jakobsena, pretože si myslí, že v dôsledku ekonomických problémov budú centrálne banky zasahovať omnoho viac.

Téma prednášky Petra Bálina bola o ideálnom portfóliu a o tom, čo by mal investor vlastniť, aby sa ochránil pred kolapsom na svetových trhoch, a do akých podhodnotených aktív by mal následne investovať. Philipp Bagus nás oboznámil s históriou nekrytých mien a tiež s tým, aký je ich nevyhnutný osud v podobe inflácie. Johnny Melgren, na druhej strane, hovoril o histórii zlata ako peňazí a v tejto spojitosti spomenul príklad Švédska, ktoré financovalo svoje výboje znehodnocovaním svojich mincí. Na konferencii vystúpil aj Peter Šurda, ktorý hovoril o základných ekonomických charakteristikách Bitcoinov ako novej a perspektívnej internetovej meny.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým účastníkom, rečníkom ale aj sponzorom tohto podujatia ako Friedrich Naumann StiftungSaxo Bank. Tešíme sa na najbližší diel tejto konferencie v roku 2015. Pokiaľ máte záujem si vypočuť samotné prednášky, budú sprístupnené na tejto stránke.

Matúš Pošvanc

FOTOGALÉRIA:

obecenstvo2

obecenstvo1

James Rickards

James_Rickards

Steen Jakobsen – Saxo Bank

jakobsen

Ronald Ižip – Trim Broker

izip

Peter Bálint – Infinity Capital

Peter_Balint

Philipp Bagus

philipp_bagus

Peter Šurda – Bitcoinet

surda

Pridaj komentár

Categorized: Aktivity