PF 2013

Príjemné prežitie sviatkov a úspešný rok 2013 Vám želá tím Nadácie F. A. Hayeka! A nezabúdajte, jediný, kto dokáže vytvárať darčeky z ničoho aj naďalej ostáva…