Daň zo straty škodí malým podnikateľom

Vraví sa, aby sme nikdy nepodceňovali schopnosť socialistov vymyslieť nové dané. Od ostatných volieb sa pravdivosť tohto výroku neustále potvrdzuje. Minister financií Peter Kažimír najnovšie prišiel s nápadom zaviesť daňové licencie, čiže vlastne daň zo straty. Nech je firma v zisku alebo v strate, tak vždy zaplatí aspoň minimálnu daň. V Rakúsku je to minimálne 500 eur na Slovensku minister navrhuje rovno tisíc eur.

Týmto opatrením chce minister financií kompenzovať zníženie korporátnej dane na 22%, ale v konečnom dôsledku na daniach vyberie viac. Na týchto zmenách získajú veľké korporátne firmy, tých sa bude týkať len zníženie sadzieb, keďže väčšinou zaplatia aspoň minimálnu daň.

Najhoršie na tom budú male sročky s päťtisícovým základným imaním. Zaplatiť ročne 25% výšky prostriedkov, ktoré spoločníci do podnikania vložili môže byť pre mnoho firmičiek smrteľný jed. O škodlivosti zavedenia daňových licencií sa toho napísalo mnoho. Zhoršujú podnikateľské prostredie, zavádzajú princíp kolektívnej viny, keďže opatrenie má byť namierené proti neplatičom daní a ministrovi je zjavne jedno, že to schytajú aj poctivci. Likvidujú exživnostníkov, ktorí prešli na sročky, aby vôbec prežili. Niektorí podnikatelia sa prispôsobia a niektorí to proste zabalia. V konečnom dôsledku to bude pre ekonomiku vždy len mínus. Jediný kto na tom získa je štát, ktorý bude mať viac peňazí na rozhadzovanie.

Na mieste je aj otázka či majú podnikatelia platiť viac za verejné služby, ktoré im štát poskytuje. Práve to by mal byť účel daní – poskytovať kvalitné verejné služby všetkým občanom. Kvalita verejných služieb je na Slovensku otázna, dôkaz leží na akomkoľvek úrade.

Najdesivejšie na celej myšlienke daňových licencií je však to, že vláda považuje podnikateľov za triedneho nepriateľa. Medzi obyvateľstvom sa snaží pretláčať myšlienku, že každý jeden podnikateľ je zdierač, podvodník a najlepšie by bolo keby vôbec ani len nebol.

Jedna myšlienka sa pri diskusii o daňových licenciách opomína. Toto opatrenie ťažko zasiahne ľudí s podnikavým duchom, ktorí boli komunistickou propagandou skoro vyhubený a táto vrstva podnikavcov sa za 20 rokov existencie nášho štátu ešte ani len poriadne neobnovila. Má najhoršie podmienky pre rozvoj, lebo dostať sa k väčšiemu kapitálu pre začínajúceho podnikateľa je ako nočná mora. Nehovoriac o ostatných nástrahách systému. Doteraz mali šancu si založiť malú sročku a postupne rozvíjať svoje podnikanie a zbohatnúť. Zavedením daňových licencií im hodíme ďalšiu prekážku pod nohy.

Netreba zabúdať, že sú to práve podnikaví ľudia, ktorí ťahajú ekonomiku dopredu, lebo sú ochotní znášať podnikateľské riziko a svoju kreativitu využívajú na rozvoj svojho podnikania. Vytvárajú tak hodnoty a prispievajú k bohatstvu národa. Ak takýto ľudia nebudú mať možnosti, tak národ bude chudobnieť. Potom nám ostanú už len veľké korporácie, ktoré sa presťahujú do iného štátu, keď im uplynú daňové úľavy.

Jozef Dzuriš

Pridaj komentár