Daňová kontrarevolúcia

Júl a august sú ministerstvami veľmi obľúbené ako mesiace, kedy úradníci veľmi radi predkladajú často zásadné a rozsiahle zmeny, nezriedka sa spoliehajúc na to, že dovolenky a zdanlivá uhorková sezóna exekutívy uspí pozornosť všetkých, ktorých by sa predkladané zmeny mohli dotknúť. Do tohto rámca presne zapadá aj najnovšia novela zákona o dani z príjmov, ktorá bola predložená na pripomienkovanie v prvom júlovom týždni. Našťastie sa ministerstvo financií ako prekladateľ neuchýlilo ešte k ďalšej obľúbenej technike ako minimalizovať prípadný odpor voči predkladaným zmenám, ktorým je inštitút skráteného pripomienkového konania. Jedným z mála pozitív teda je, že šanca pripomienkovať navrhované zmeny nebola stanovená zámerne len na 5 pracovných dní, ale zaujať stanovisko bolo možné počas plných 21 dní. Bohužiaľ, tu však pozitíva aj končia.

Predkladateľ sám konštatuje, že jeho návrhy budú mať nielen pozitívne, ale aj negatívne dopady na podnikateľské prostredie. To je však „slabé slovo“ v porovnaní s tým aký bude ich skutočný efekt. Doložka vybraných vplyvov má podobu tej najjednoduchšej tabuľky, kde nie je jediné číslo. Z tohto pohľadu je to až učebnicová ukážka toho, ako by určite nemala vyzerať povinnosť predkladateľa vypočítať dopady ním predkladaných návrhov na ekonomiku. A tak, ako už mnohokrát, sa museli zmobilizovať podnikateľské organizácie. Len prostredníctvom jednej strešnej zamestnávateľskej organizácie, Republikovej únie zamestnávateľov, sme predložili až 39 zásadných pripomienok. Napríklad k rozšíreniu počtu odpisových skupín zo 4 na 6,  k predĺženiu doby odpisovania až na 40 rokov,  k obmedzeniu možnosti použitia zrýchlenej metódy odpisovania, k použitiu princípov transferového oceňovania aj na tuzemské závislé osoby. V ich dôsledku sa totiž zvýši daňové zaťaženie právnických osôb a SZČO. Rovnako sa enormne zvýši administratívna záťaž, bez adekvátneho efektu, ktorý by ju ospravedlňoval.

Ak zavedenie rovnej dane v roku 2004 na Slovensku nazveme daňovou revolúciou, potom najnovší návrh novely zákona o dani z príjmov pokojne môžeme nazvať dokončením daňovej kontrarevolúcie. Jej prvou fázou bolo v roku 2012 zrušenie jednej sadzby rovnej dane vo výške 19%. Rozsiahla novela, ak bude schválená tak ako je predložená, bude jej dokončením, pretože navrhuje zrušenie väčšiny zjednodušení, ktoré boli zavedené spolu s rovnou daňou a je tak návratom kľúčovej daňovej legislatívy pred rok 2004.

Ján Oravec

Pridaj komentár