Deň daňovej slobody 2017

Počínajúc pondelkom 5. júna prestávame pracovať na štát a začíname pracovať na seba a svoje rodiny. Daňovníci odpracovali 155 dní, kým splatili svoj tohtoročný účet za chod štátu. V porovnaní s vlaňajškom je to o jeden deň viac. Vychádza to z analýzy Nadácie F. A. Hayeka a Združenia daňových poplatníkov Slovenska.

Deň daňovej slobody je obrazne povedané dňom, do ktorého odovzdávame celý svoj zárobok štátu a od ktorého si celý svoj zárobok ponechávame. V takejto podobe ide o ľahko uchopiteľné vyjadrenie skutočných nákladov na chod štátu. Pri medziročnom porovnaní je to tiež jednoduchý a zrozumiteľný indikátor hospodárenia vlády – poskytuje informáciu o tom, v akej miere štát prerozdeľuje hodnoty vytvorené v ekonomike. Za rok 2017 predstavuje odhadovaná miera prerozdeľovania v slovenskej ekonomike 42,43 percenta hrubého domáceho produktu. Inými slovami to znamená, že z každého eura vytvoreného v našej ekonomike štát v tomto roku vezme a prerozdelí viac ako 42 centov. V porovnaní s vlaňajškom – kedy miera prerozdeľovania dosiahla 42,12 percenta HDP – tak opäť došlo k miernemu zhoršeniu.

Pod tohtoročným posunom Dňa daňovej slobody v neprospech daňovníkov sa podpísalo najmä to, že verejné výdavky rastú rýchlejšie než ekonomika. Ani solídny 3,3-percentný rast slovenskej ekonomiky, ktorý prognózuje Ministerstvo financií SR, nebude stačiť na to, aby vykompenzoval 5,7-percentný medziročný nárast konsolidovaných výdavkov verejnej správy. Výsledkom je vyššia miera prerozdeľovania v ekonomike. Žiadna z doterajších slovenských vlád nevyužila obdobia hospodárskeho rastu na to, aby vytvorila v ekonomike rezervy na horšie časy. Počas hospodárskej krízy navyše verejné výdavky rástli závratným tempom aj napriek prepadu HDP. Od krízy sa jednotlivé vlády potýkali s úlohou konsolidácie a ozdravenia verejných financií s cieľom dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Zároveň však pokračujú v stabilnom navyšovaní príjmov aj výdavkov rozpočtu, čo sa najmä posledné štyri roky premieta do postupného posúvania Dňa daňovej slobody bližšie smerom ku koncu roka.

Tlačovú správu aj s prepočtom aktuálneho daňového a odvodového zaťaženia priemerného zamestnanca si môžete stiahnuť tu.

dds_chart_100

 

Pridaj komentár

Categorized: Aktivity