Evolúcia nestačí, treba revolúciu

Týmito slovami reagoval súčasný predseda vlády Peter Pellegrini na skutočnosť, že verejná politika už roky produkuje žalostné výsledky.

Na väčšinu z nich poukazujeme aj na tomto mieste. Tu je krátky sumár tých najvážnejších. Verejný sektor je pre súkromný sektor bremenom a prekážkou, nie pomocou ako v iných krajinách, trpí prezamestnanosťou, nízkou efektívnosťou a zlou organizáciou. To má za následok mizerné podmienky pre podnikanie, byrokratická logika devastuje celý legislatívny a regulačný rámec podnikania. Zároveň celá politická scéna ešte nikdy nevykazovala takú nízku schopnosť riešiť problémy ako dnes,  keď Slovensko musí čeliť najväčšiemu počtu existenciálnych hrozieb v histórii.

Je preto namieste, aby sme jasne sformulovali naše očakávania, ktoré by sa súčasná vláda a politická opozícia mali snažiť naplniť. Začnime vládou.

Dobré zámery a verbálne deklarácie o vôli riešiť problémy nechýbali ani jednej vláde. Ak chce súčasný premiér predsedať úspešnej vláde, chce sa odlíšiť od jeho predchodcov, musí ukázať a dokázať, že vie prejsť od rečí k činom. Musí svojou autoritou a právomocami dokopať ministerstvo vnútra, aby čo najskôr predstúpilo pred verejnosť s dôveryhodným projektom premeny nášho verejného sektora na štíhly a efektívny štát, pričom má k jeho modernizácii luxus nemalých európskych peňazí. Musí si vážne pohovoriť s ministrom financií. Pripomenúť mu, že nie je len pokladníkom, prebudiť ho z dlhoročnej hibernácie, ktorú umožňujú dobré časy. A nasmerovať ho k naštartovaniu veľkých koncepčných zmien, ktoré naše verejné financie tak súrne potrebujú. Áno, tie by mali byť aj o roky takmer tabuizovaných témach ako je zásadné zníženie miery prerozdeľovania, zníženie celkového finančného zaťaženia občanov a podnikania a zjednodušenie daní a odvodov. No a napokon by premiér mal naplniť jeho slová o revolúcii tým, že v záujme ním ohlásenej debyrokratizácie dá plnú podporu ministrovi hospodárstva v jeho nerovnom boji proti byrokracii, proti všetkým ostatným ministerstvám, ktoré ju permanentne zvyšujú.

Na záver by som rád adresoval výzvu všetkým existujúcim či budúcim opozičným stranám. Snažne vás prosím, nesúťažte s vládou v disciplíne, ktorá sa volá sociálny populizmus. V tejto súťaží nevyhrá nikto, prehráme všetci. Ukážte namiesto toho, že máte vecné riešenia vyššie uvedených problémov.  S týmito vecnými riešeniami súťažte s vládou v snahe presvedčiť voličov, že ich dokážete lepšie realizovať. V tom prípade nikto neprehrá a vyhráme všetci. Víťazstvom totiž bude kvalitnejšia politika pre všetkých.

Ján Oravec

Pridaj komentár