Hlas občianskej spoločnosti v diskusii „Konferencia o budúcnosti Európy“

Táto správa je odkazom odborníkov z Vyšehradskej štvorky (V4) v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala 9. mája 2021. Ide o najväčšie medzinárodné konzultácie od roku 2005 organizované európskymi inštitúciami, ale aj o prvé konzultácie zapojenie hlasu občanov a občianskej spoločnosti. Cieľom konzultácie je odpovedať na otázku „Aký druh Únie chcú občania členských štátov?“ a komunikácia týchto očakávaní tvorcom politiky. Konferencia zapojila náhodne vybraných Európanov do diskusie o vývoji európskej integrácie a zapojila ich aj do tvorby politických rozhodnutí s cieľom čeliť deficitu demokracie v Európskej únii (EÚ). Osobitné miesto v tejto diskusii mali zaujať predstavitelia občianskej spoločnosti organizovaní formou think-tankov. Problémom doterajších diskusií o budúcnosti Európy bolo zameranie diskusie najmä na západnú Európu.

Diskusia sa v rámci projektu zástupcov think-tankov z Vyšehradskej štvorky zamerala na tri hlavné oblasti: politické a systémové otázky, výzvy v energetickej a klimatickej politike a tému digitalizácie.

V európskej diskusii je dôležité hľadať spojencov a hovoriť „hlasom regiónu“, ktorý je silnejší ako hlas jednotlivých štátov. Túto správu považujeme za príspevok myšlienok expertov V4 do medzinárodnej diskusie o vývoji a budúcnosti EÚ. Naše riešenia, najmä z pohľadu vypuknutia vojny na Ukrajine, ako aj obnovy krajín EÚ po pandémii Covid-19, smerujú k navrhom spájajúcim európske národy, ktoré – podľa nášho názoru – povedú k posilneniu celej komunity a regiónu krajín V4.

Uprostred narastajúcich ekonomických výziev, geopolitických konfliktov v susedstve EÚ a podstatných nezhôd medzi členskými štátmi sa musíme snažiť nájsť flexibilné nástroje krízového manažmentu, ktoré nám umožnia efektívne riešiť tieto krízy. Zároveň by sme mali rešpektovať demokratický a ústavný poriadok každého členského štátu. Preto, ak chceme minimalizovať riziko kolapsu európskeho projektu, vedenie EÚ by malo zásadne zmeniť svoj rigidný prístup pre budúce generácie. Členské štáty by sa mali zamerať na tie oblasti, v ktorých existuje priestor na účinnú spoluprácu, namiesto toho, aby hrali hru na vinu, ktorá vedie len k ďalšiemu rozkladu našej komunity. Po ruskej agresii proti Ukrajine si už môžeme všimnúť značný posun v politike EÚ, ktorý v prípade niektorých západných vlád umožnil značný tlak zo strany sociálnych hnutí. Je to jasný znak toho, že hlas občianskej spoločnosti je dôležitý a sme radi, že ho bude možné naplno vypočuť počas prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy.

Autorom správy je Sobieski Institute – poľský think-tank pôsobiaci od roku 2005, ktorého poslaním je „Vytvárať nápady pre Poľsko“. Našimi partnermi boli odborníci z nasledujúcich think-tankov:

Institut pro politiku a společnost (Česká republika),
Inštitút pre zahraničné veci a obchod (Maďarsko),
Nadácia A. Hayeka Bratislava (Slovensko).

Pridaj komentár