Index ekonomickej slobody 2014

Podľa americkej nadácie Heritage a denníka Wall Street Journal je ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta opäť Hongkong, Slovensko obsadilo 57. priečku.

Prestížna americká organizácia The Heritage Foundation v spolupráci s redakciou denníka The Wall Street Journal každoročne vypracúvajú analytickú štúdiu Index ekonomickej slobody. Skúmajú v nej úroveň ekonomickej slobody v 178 krajinách sveta. Analýza je publikovaná každoročne od roku 1995. Slovenským partnerom pri zverejňovaní štúdie je Nadácia F. A. Hayeka za podpory nemeckej nadácie Friedrich Naumann Stiftung.

Index definuje ekonomickú slobodu ako „obmedzenosť vládneho vplyvu na rozhodovanie o produkcii, alebo spotrebe tovaru a služieb nad rozsah nevyhnutný na zachovanie slobody samotnej“.

Pri zostavovaní 178-miestneho rebríčka Index hodnotí každú krajinu podľa nasledujúcich desiatich kategórií:

 1. Vlastnícke práva
 2. Miera korupcie
 3. Daňové zaťaženie
 4. Štátne výdavky
 5. Podnikateľské prostredie
 6. Trh práce
 7. Menová stabilita
 8. Medzinárodný obchod
 9. Podmienky pre investovanie
 10. Finančný sektor

Každá z kategórií obsahuje rôzny počet faktorov hodnotených vlastnou škálou, spolu 50 vo všetkých kategóriách. Aritmetický priemer hodnotení všetkých faktorov udáva index ekonomickej slobody konkrétnej ekonomiky. Čím je rozdiel menší, tým je vyššia ekonomická sloboda v danej krajine. Dáta využité pri zostavovaní Indexu sú za rok 2012, pričom ich zber bol ukončený v septembri 2013.

Z porovnania výsledkov indexu ekonomickej slobody s inými štúdiami vyplýva, že prosperita jednotlivých krajín sa do značnej miery odvíja od ich stupňa ekonomickej slobody.

V roku 2014 sa najslobodnejšou ekonomikou sveta stal opäť Hongkong, ktorý si tento titul udržiava už od roku 1995. V prvej päťke rebríčka sa umiestnili ešte Singapúr, Austrália, Švajčiarsko a Nový Zéland. Celková miera slobody vo svete je po piatich rokoch krízy opäť na vzostupe a dosiahla najvyššiu úroveň za posledných 20 rokov, odkedy sa Index zostavuje.

Vybrané umiestnenia v Indexe ekonomickej slobody 2014 podľa Heritage Foundation a Wall Street Journal:

 • 12.    USA
 • 24.   Rakúsko
 • 26.   Česká republika
 • 50.   Poľsko
 • 51.   Maďarsko
 • 57.   Slovenská republika
 • 178. Severná Kórea

Umiestnenie Slovenska  
Slovensko podľa tvorcov Indexu dosiahlo ekonomickú slobodu na úrovni 66,4%, čo predstavuje hodnotu vyššiu ako svetový priemer, ktorý dosiahol úroveň 60,3%. Slovensko však v porovnaní s predchádzajúcim rokom kleslo pod priemernú slobodu regiónu, ktorá je 67,1%. Celkové hodnotenie ekonomickej slobody našej krajiny sa medziročne zhoršilo o 2,3%, vďaka čomu sme sa v rebríčku prepadli o 15 priečok. Tento výsledok tak úplne zmazal minuloročné zlepšenie o 9 miest a potvrdil náš výhľad v kontexte konsolidačných opatrení, ktoré súčasná vláda zaviedla po svojom nástupe.

Výrazne horšie hodnotenie za rok 2012 tvorcovia Indexu odôvodnili najmä zvyšovaním daní, nárastom dlhu a negatívnymi zmenami v zákonníku práce. Práve nízka flexibilita trhu práce je jednou z hlavných príčin vysokej nezamestnanosti. Napriek miernemu zlepšeniu si Slovensko opäť odnieslo relatívne slabú známku aj za vysokú úroveň korupcie. Za najväčší problém nášho súdnictva tvorcovia Indexu označili zastrašovanie sudcov a hromadenie nevybavených súdnych sporov.

Medzi krajinami strednej Európy sa Slovensko tento rok umiestnilo najhoršie. Predbehlo nás aj Maďarsko, ktoré si pohoršilo len o tri priečky a skončilo na 51. mieste. Ostatné krajiny z regiónu si v porovnaní s predchádzajúcim rokom polepšili. Najlepšie sa umiestnilo Rakúsko na 24. mieste, za ním Česká republika na 26. mieste a Poľsko na 50. mieste.

 Tlačová správa vo formáte pdf je dostupná na stiahnutie tu.

Detailnejšie informácie o Indexe ekonomickej slobody 2014 je možné získať na internetovej stránke http://www.heritage.org/index/.

– – – – –

Nadácia F. A. Hayeka je partnerom oboch najvýznamnejších projektov merania ekonomickej slobody – Indexu ekonomickej slobody Heritage Foundation a Wall Street Journal, prezentovanom v tejto správe, ako aj Indexu ekonomickej slobody publikovaného v jesenných mesiacoch svetovou sieťou organizácií Economic Freedom Network pod vedením kanadského Fraser Institute.

Pridaj komentár