Letná škola ekonómie

Viete si predstaviť, že v týchto horúcich letných dňoch je niekto ochotný sadnúť si do školských lavíc, pretože si chce zlepšiť svoje znalosti z oblasti ekonómie? Znie to neuveriteľne, ale už dvadsať rokov tak každé leto robia desiatky stredoškolských učiteľov ekonomických predmetov a desiatky študentov stredných škôl. Týchto učiteľov a študentov považujem za výkvet toho, čo v slovenskom školstve možno nájsť. Učitelia si účasťou na letnej škole ekonómie vlastne o týždeň krátia obdobie oddychu od školstva aj napriek tomu, že na tejto škole nezískajú žiadne kredity, ktoré by im otvorili cestu k vyššiemu platu. Chcú osobnostne i profesionálne rásť, zlepšovať sa, majú záujem o ekonómiu a radosť zo spoznávania nových metód vyučovania. Hľadajú nové podnety, ktorých im štátny školský systém poskytuje žalostne málo. Aj študenti majú nepreberné množstvo atraktívnejších možností ako naložiť s voľným časom počas prázdnin. Účasťou na letnej škole ekonómie Hayekovej nadácie sa dobrovoľne vzdávajú časti času, ktorý inak mohli tráviť zábavou s kamarátmi, spoznávaním zahraničia či pomáhaním rodičom v ich rodinnej firme. A čo im letná škola ekonómie dá?

Predovšetkým si poopravia názor na to, čo to ekonómia vlastne je. Všeobecne zdieľaná je stereotypná predstava, že ekonómia je suchopárna, nudná, plná komplikovaných rovníc, neprehľadných tabuliek a grafov. V tejto súvislosti je hádam na mieste malý odkaz tvorcom .týždňa: letmý pohľad na karikatúru autora tohto textu ich usvedčuje zo spoluúčasti na šírení tohto stereotypu:-). Bohužiaľ, tento sterotyp v hlavách našich detí výdatne upevňuje aj spôsob vyučovania ekonómie na školách. Diktovanie definícií, veľa zbytočných faktov, často odťažité témy odtrhnuté od reálneho života. To nemôže zaujať, len odradiť. Dá sa to však robiť aj inak. Program letnej školy tvoria prednášky, ktoré sú založené na intenzívnej interakcii prednášajúcich, vrátane úspešných ľudí z praxe, so študentami, na hraní ekonomických hier, ktoré názorne demonštrujú fungovane základných ekonomických princípov. V podstate nič nové pod slnkom, len stará Komenského škola hrou, v dnešnom školstve jej však je ako šafránu. Využívanie zábavy, vtipu, hry je pritom veľmi účinný spôsob vyučovania.

Je to forma, ktorej cieľom je pomôcť účastníkom osvojiť si základy ekonomického štýlu myslenia. Pochopiť základný ekonomický problém, ktorý musí riešiť každý jednotlivec, každá rodina, každá firma, každá vláda. Je ním problém vzácnosti, resp. nerovnováhy medzi ich na jednej strane obmedzenými disponibilnými zdrojmi a na strane druhej ich neobmedzenými potrebami. A najdôležitejšie je pochopiť, že ekonómia nie je primárne o HDP, cenách akcií, či miere nezamestnanosti. Ekonómia najmä a predovšetkým skúma rozhodovanie jednotlivcov, rodín, firiem či politikov, ktorí hľadajú optimálne riešenia tvárou v tvár problému vzácnosti.

Už roky rokúce mlátime prázdnu slamu o reforme školstva. Ak by sa v predchádzajúcich dvadsiatich rokoch vždy od septembra do júna v slovenských školách dialo to, čo týždeň počas Letnej školy ekonómie Nadácie F. A. Hayeka, dnes by nebolo potrebné nič reformovať. Mali by sme učiteľov, ktorí by používali inovatívne spôsoby vyučovania, ktoré by dokázali zaujať študentov. A mali by sme absolventov, ktorí by disponovali nie horou namemorovaných zbytočností, ale skutočným pochopením problémov a schopnosťou hľadania ich riešení. Môžete si povedať, že ide len o kvapku v mori. Ale keď sa systém nedarí reformovať „zhora“, nemá cenu zvyšovať frustráciu planými rečami. Má však zmysel vytvárať „zdola“ takéto ostrovčeky pozitívnej deviácie.

Ján Oravec

Pridaj komentár

Categorized: Články