Namiesto buldozérov lopaty a krompáče

Hľadať akýkoľvek rozumný ekonomický program Mariána Kotlebu je nadľudský výkon. V predvolebných debatách však spomenul niektoré opatrenia, ktoré by chcel ako župan presadiť. Všetky jednoznačne ukazujú, že ako čerstvo promovaný ekonóm, by mal vrátiť vysokoškolský titul.

Je pekné, ak v predvolebnej diskusii spomína, že rozpočet Banskobystrického kraja je 150 miliónov eur a že za tieto peniaze sa dá zamestnať veľa ľudí. Čo už nepovie je, že s týmito peniazmi nemôže kraj len tak narábať. Veľká väčšina výdavkov je účelovo viazaná na konkrétnu oblasť. Napríklad na prenesený výkon štátnej správy čiže napríklad na školstvo. Vlastne celkovo úlohou samosprávneho kraja nie je vytvárať pracovné miesta, ale zabezpečiť, aby občania mali poskytované verejné statky (ako napríklad verejná doprava, školstvo, domovy dôchodcov a podobne). Verejná správa totiž nevie vytvárať pracovné miesta, lebo na to aby vytvorila pracovné miesto, najprv musí zobrať peniaze súkromnému sektoru. Takže, kde v súkromnom sektore kvôli vysokým daniam pracovné miesto zanikne, tam verejná správa vytvorí nové. V súčte je to pre spoločnosť nulový zisk, dokonca až strata, ak započítame náklady na verejnú správu.

To je presne to, na čo extrémisti zabúdajú – je potrebné pozerať sa aj na to, čo nie je vidno. Čiže to, čo nikdy nevznikne alebo zanikne. Ukážkovým príkladom je Kotlebom propagovaná idea nahradiť buldozér pracujúcimi nezamestnanými. Chce tým vyriešiť nezamestnanosť, no zabúda, že pre spoločnosť to nebude zvýšenie bohatstva, ale len jeho prerozdelenie. Technológiu, konkrétne v podobe buldozéra, tu máme na to, aby naše činnosti zefektívňovala a najmä zlacňovala. Ušetrené prostriedky potom môžeme použiť v iných oblastiach, čo v konečnom dôsledku vedie k rastu bohatstva a prosperity. Takže nahradenie technológie nezamestnanými s lopatou je vlastne krok späť. Ak by totiž nebol, tak prečo potom namiesto lopaty nepoužijeme lyžičku? Vyriešili by sme tým nezamestnanosť na večné časy.

Použitie lopát namiesto buldozéra, tak vytvorí dodatočné náklady, ktoré bude musieť samospráva uhradiť. A odkiaľ na to získa peniaze? Keďže nevytvára bohatstvo, ale len prerozdeľuje, tak ostávajú len dane. Čiže vezme peniaze z efektívneho súkromného sektora a preleje ich do neefektívneho verejného sektora. Politik si bude môcť urobiť čiarku, že vytvoril pracovné miesta pre nezamestnaných, no už sa nepozrie na tie pracovné miesta, ktoré v súkromnom sektore zanikli, prípadne nedostali šancu vzniknúť.

Je tiež pomerne vtipná predstava, že cesta by sa budovala len s lopatami a krompáčmi bez ťažkej techniky. Ak by takto uvažoval štát, tak diaľnic by sme sa určite nedočkali ani len v tomto storočí. Vtipné to prestáva byť, ak si uvedomíme inú situáciu. Ak by sa na správu ciest v zime nepoužívala ťažká technika, ale len krompáče a lopaty. Ľahko by sa totiž mohlo stať, že pri rannej ceste do práce by ste narazili na neodhrnutú cestu, lebo by sa proste k nej nestihli nezamestnaní dostať za tých pár hodín odkedy nasnežilo. To už nie je až tak zábavné. Kotleba tak propaguje neefektívne a drahé riešenie, na ktorom ekonomika nič nezíska. Stačí sa len pozrieť na to, čo nie je vidno.

Ďalej už ani radšej nespomínajme také problémy ako nútené práce alebo to, že niektorí nezamestnaní, by proste niečo také nemohli vykonávať. Z dôvodu fyzického nedostatku síl (napríklad ženy, starší ľudia) alebo zdravotnej stránky (v prípade nevyhovujúceho zdravotného stavu na danú prácu).

Marián Kotleba si buď pomýlil voľby alebo proste zavádza a sľubuje niečo čo nemôže splniť. Ak by mu skutočne šlo o dobro samosprávneho kraja, tak by viac rozprával o tom ako zefektívniť verejnú dopravu, či majú školy dostatok prostriedkov na kvalitné vzdelávanie, či majú seniori dôstojné životné podmienky a riešenie nezamestnanosti by nechal v rukách štátu, ktorý to má v kompetenciách. Inak je to z jeho strany len lacná politická agitka a spôsob ako získať popularitu. To sa mu môže hodiť v parlamentných voľbách, no obyvateľom banskobystrického kraja to nič neprinesie.

Jozef Dzuriš

Pridaj komentár