Nie sme na tom vôbec lepšie

Ministri financií euro zóny potvrdili záchranný balík pre Cyprus v hodnote 10 mld. euro, pričom sa budú snažiť pomôcť krajine lepším využívaním európskych štrukturálnych fondov. Prvú splátku dostane Cyprus už v polovici mája. Zároveň bude musieť krajina nájsť dokonca 13 mld. euro (oproti pôvodným siedmim) na doplatenie dlhu. Opatrenia sú jasné: znárodnenie vkladov nad 100 tis. euro, zvýšenie daní, zníženie výdavkov a implementácia štrukturálnych reforiem. Predpokladá sa, že sa dlh krajiny zníži na 104 % HDP v roku 2020, kam zázračne padne zo 126 % HDP z roku 2015. Cypru sa na dôvažok rozsypal celý biznis model v podobe daňového raja, takže odkiaľ budú prameniť zdroje na obnovu hospodárstva nie je úplne jasné. Nuž opätovne sa vyskladá pravdepodobne grécky scenár, t.j. vyššia recesia ako sa predpokladá, vyšší dlh ako sa predpokladá, vyššia nezamestnanosť, ako sa predpokladá a nové úpravy plánov a záchranných zdrojov. Ale na to sme si už zvykli. Len pre zaujímavosť v Grécku dosiahla nezamestnanosť 27,2 % a počet mladých nezamestnaných ľudí sa pohybuje v okolí 60 %. V Grécku sa zároveň skoro vyrovnal počet ľudí, ktorí pracujú (3 617 771) s tými, ktorí nie sú aktívny (3 346 423). To neznamená nič inšie, len to, že jeden pracujúci vlastne živí nielen seba, ale ešte i ďalšieho človeka.

Luxembursko – ďalší daňový raj – už vyhlásilo, že zváži, či neprijme opatrenia na vyššiu transparentnosť svojho bankového sektora. To neznamená nič inšie len to, že bude spolupracovať s daňovými úradmi z iných členských štátov EU a bude vymieňať informácie o vkladov v ich bankách v rámci spoločenstva. Hovorí sa, že nech ten, kto je bez viny, hodí prvý kameňom. Presne takto zareagovala ministerka financií Rakúska, ktoré sa rovnako ocitlo pod ostrou kritikou vzhľadom na svoje zákony o bankovom tajomstve. Ministerka poukázala na to, že niektoré štáty by si mali najprv urobiť poriadok doma a potom kritizovať ostatných. Mala primárne na mysli USA so svojím daňovým rajom v štáte Delaware a Britániu so svojimi ostrovnými daňovými rajmi.

Motor európskej ekonomiky Nemecko mierne pokrivkáva. Nemecký export a dovoz sa vo februári výraznejšie prepadol počas štyroch po sebe idúcich mesiacoch. Na druhej strane analytici veria, že domáci dopyt ostane i v tomto roku hlavným dôvodom, prečo bude Nemecko rásť. Ďalšie dôvody vidia v silnom trhu práce a solídnom financovaní nových investícií.

No nie som jediný, kto si myslí, že sa môže niečo výrazné stať v Španielsku, či Slovinsku. Európska komisia vydala minulý týždeň správu o makroekonomických nerovnováhach v rámci EU, kde identifikovala 13 problémov = štátov; medzi inými Slovinsko, Španielsko, ale i Britániu. A medzičasom v Španielsku opätovne poklesol trh s nehnuteľnosťami, ktorý zažil 9,7 % medziročný pokles a ceny sú na úrovni roku 2004. Výsledok bude len to, že toxické aktíva na súvahách tamojších bánk sa stanú len toxickejšími a samozrejme ich pribudne. Komisia sa rovnako a až nečakane prudko pustila do Francúzska, ktoré obvinila z toho, že doterajšia politika prezidenta Hollndeho ohrozuje celý projekt spoločnej meny.

Portugalský ústavný súd rozhodol, že škrty, ktoré navrhla portugalská vláda na platoch vládnych úradníkov a výplat dôchodkov, sú protiústavné. Portugalsko tak bude musieť hľadať inde, kde ušetrí, aby naplnilo podmienky poskytnutej pomoci. To však môže byť celkom problém, ak je škrtnúť niektoré výdavky protiústavné. Zaujímalo by ma, čo by sa dialo, ak by krajina naozaj skrachovala a peniaze naozaj nemala. Čo by sa urobilo v takom prípade? Právny nárok, by asi ostal, ale nebol by nikdy vyplatený.

Čína sa čoraz viac podobá na ostatné západné mocnosti a štáty. Nielen životným štýlom, ale i dlhmi. Štúdia Goldman Sachs odhalila, že celkový dlh krajiny (korporátny, dlh domácností, vládny dlh, skrytý dlh) dosiahne v roku 2013 neuveriteľných 240 % tamojšieho HDP a veľmi pravdepodobne bude ďalej rásť a to ešte výraznejším tempom ako doteraz. A Čína sa podobá na západné krajiny i v ďalšej veci – v raste platov a zvyšovaní nákladov na pracovnú silu. Čoraz viac spoločností presúva svoju výrobu v rámci regiónu do iných lacnejších krajín. Jednou z nich je Kambodža, ktorej zahraničné investície  celkom pomáhajú pozviechať sa z nelichotivej situácie po občianskej vojne

FED zverejnil poznámky k zasadnutie jeho monetárnej komisie. Najdôležitejšou informáciou boli poznámky od členov komisie, ktoré smerovali k tomu, že niektorí uvažujú nad pozastavením pravidelného mesačného nákupu dlhopisov minimálne do konca tohto roku. Ak si niektorí nie sú istí, či to myslia vážne, tak odpoveď je, že na 99% to vážne nemyslia. Inak by USA veľmi rýchlo skrachovali. V kontexte eufórie na akciových trhoch v USA, vydal Biely Dom vyhlásenie, v ktorom znížil predpoveď rastu HDP o 0,1%, avšak zároveň uistil všetkých, že “v 21 storočí, je veľmi nepravdepodobné, aby bol reálny rast USA pomalší.“ No, čo k tomu dodať. Predpovede na celé storočie dopredu, sa mi vždy páčili.

Matúš Pošvanc

Pridaj komentár