Nová kniha: Evolutionary Invisible Hand

Kniha „The Evolutionary Invisible Hand. The Problem of Rational Decision-Making and Social Ordering over Time,“ je kniha riaditeľa Nadácie F. A. Hayeka, Matúša Pošvanca, ktorú vydalo jedno z významných svetových vedeckých vydavateľstiev Palgrave Macmillan.

Knihu je dostupná v elektronickej podobe na tomto linku a od mája 2021 bude dostupná i knižne.

Kniha pojednáva z teoretického hľadiska o viacerých zaujímavých otázkach, ako sú otázky toho, prečo sú podnikatelia úspešní v uspokojovaní našich potrieb, prečo niektorí dokážu lepšie odhadovať potreby ľudí ako iní, akým spôsobom odhadujeme budúcnosť tak, že sa nám darí produkovať stále viac a viac statkov, ktorými zvyšujeme uspokojovanie potrieb ľudí, ktorí sa majú preto lepšie.

Kniha reaguje na viaceré otázky, ktoré dnes i v minulosti trápili mnohých ekonómov a sociálnych vedcov. Je písaná z hľadiska tzv. Rakúskej ekonomickej školy. Tento rukopis sa knihe určite nedá zobrať. Avšak kniha prináša aj niektoré nové a zatiaľ nikde inde nepublikované náhľady na riešenie problému podnikateľstva, koordinácie jednotlivcov v spoločenstve, respektíve sa snaží poodhaliť a ukázať ako funguje najznámejšia metafora v ekonómii – neviditeľná ruka trhu Adama Smitha.

Kniha má viacero presahov.

Je síce založená na rozsiahlych prácach ekonómov rakúskej školy či už z tradície Misesa a Rothbarda, alebo F. A. Hayeka a je rovnako inšpirovaná významným neoklasikom G.L.S. Shacklom.

Čo je však veľmi dôležité z hľadiska tradície rakúskej školy z nášho česko-slovenského regiónu je, že uvádza, dá sa povedať do medzinárodnej pozornosti, dielo slovenského filozofa pôsobiaceho v Českej republike, Jána Pavlíka.

Pavlíkov jedinečný prístup k dielu F.A. Hayeka je podľa názoru Matúša Pošvanca, v súčasnosti jedným z najvitálnejších prístupov v Rakúskej ekonomickej škole a je vhodné ho pomenovať i v tomto duchu ako Hayek-Pavlíkov prístup k riešeniu otázok súvisiacich s fungovaním spoločnosti.

Kniha sa dá považovať za určitú ekonomickú-filozofiu. Nenájdete v nej grafy. Nájdete v nej fundamentálne otázky na problém ekonomickej chyby, podnikateľstva, spoločenskej koordinácie, problému ekonomického ekvilibria, či problému rozhodovania sa voči neistej budúcnosti.

Prvá, rozsiahla kapitola knihy, je venovaná primárne fundamentálnym otázkam. Druhá kapitola sa venuje v rakúskej teórií zanedbanej téme ekonomického ekvilibria a prináša nový návrh realistickej Rakúskej teórie ekvilibrácie a tretia časť reaguje na diskusiu o probléme indiferencie.

Túto knihu netreba čítať, ak

1. viete vysvetliť, prečo sú podnikatelia úspešní

2. viete vysvetliť, ako odhadujeme budúcnosť

3. viete popísať, ako vyzerá neviditeľná ruka trhu

4. viete vysvetliť evolúciu ekonomickej racionality

5. viete že, ceny nekoordinujú naše ekonomické správanie sa (veľmi kontroverzné tvrdenie!)

6. viete vysvetliť ekonomické fenomény v čase

7. viete vysvetliť ekonomickú kalkuláciu bez peňazí

8. viete naformulovať realistickú koncepciu ekonomickej ekvilibrácie z hľadiska Rakúskej ekonomickej školy

9. viete že, zisk nezávisí od neistoty

10. viete že, indiferencia je vitálnou koncepciou aj v kontexte Rakúskej školy.

Ak Vás však zaujal niektorý z týchto problémov a neviete na naň odpovedať, je možné otvoriť túto knihu a ponoriť sa do skúmania stanovených otázok.

A je dosť možné, že v nej nájdete uspokojivé odpovede, ale i mnohé nové otázky a výzvy, ktoré môžu byť predmetom ďalšieho vedeckého skúmania.

Pridaj komentár