Podnikateľ u nás je dojná krava a otrok zároveň

Kravu netreba hneď zabíjať, stačí ju dobre dojiť. Tak je z nej väčší úžitok. To je podstata politiky, na ktorej bol kedysi vybudovaný sociálny štát vo Švédsku. Švédi sa tak chceli odlíšiť od vtedajších komunistov, ktorých politiku považovali za škodlivú a krátkozrakú. Povedali si: nebudeme znárodňovať ako oni, necháme firmy žiť. Ale budeme ich žmýkať vysokými daňami.

Filozofiu žmýkania si osvojili aj naši dnešní politici. Dnes už bez ohľadu na ideologické zafarbenie. Presne tento rukopis je zreteľný aj v najnovšom tzv. sociálnom balíčku. Zavedenie desaťdňového pracovného voľna pre otcov, samozrejme plateného zamestnávateľom. Zavedenie či zvyšovanie rôznych povinných príplatkov za prácu, ďalší skokovitý nárast minimálnej mzdy. Skrátka, politici chcú sociálny štát švédskeho typu a účet zaň chcú vystaviť podnikateľom.

Pohár trpezlivosti však pretiekol. Dve najväčšie zamestnávateľské organizácie, Republiková únia zamestnávateľov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré sú zároveň aj členmi tripartity, na spoločnej tlačovej konferencii razantne protestovali proti tomu, aby si politici kupovali priazeň voličov prvomájovými balíčkami, ktoré dajú zaplatiť firmám. Bez prerokovania, ignorujúc sociálny dialóg. Je veľavravné a smutné zároveň, že niektoré ďalšie podnikateľské organizácie, ktoré mali na tlačovej konferencii taktiež vystúpiť, svoju účasť na nej odvolali doslova večer pred jej konaním. Bolo by preto dobre, keby sa členovia napríklad obchodnej a priemyselnej komory pýtali ich predstaviteľov, prečo sa stiahli práve v momente, keď mal jasne a verejne zaznieť kritický hlas na ochranu ich záujmov.

Ak „filozofia dolnej kravy“ viedla vo Švédsku k vybudovaniu sociálneho štátu, postupne začali chápať, že to nie je filozofia, ktorá by ho dokázala aj udržať. Uvedomili si, že ak má mať krava dobrú dojivosť, potrebuje veľký a voľný pasienok. Inými slovami, ak chceli od podnikateľov, aby platili dane, museli im vytvoriť podmienky, aby boli úspešní a mohli dosahovať zisk. Kým vo Švédsku v posledných rokoch zásadne liberalizovali podmienky pre podnikanie, my sme sa od pôvodnej ambície ekonomiky voľného trhu prepracovali doslova k povoľovacej ekonomike. Podnikateľ v nej dnes ani zďaleka nie je slobodný. V podstate je otrokom, ktorý môže robiť len to, čo mu dovolí štát, teda politici vo vláde, parlamente a úradníci v Bruseli, na ministerstvách či najrôznejších štátnych úradoch.

Na záver odkaz pre čitateľov tohto textu, ktorí nie sú podnikatelia, ale sú voliči, ktorým môžu byť prvomájové nápady sympatické. Vedzte, že s takýmto arogantným a krátkozrakým prístupom k podnikateľom švédsky sociálny štát na Slovensku nevybudujeme. Nikdy. Hlúpe kopírovanie filozofie dojnej kravy a politika zotročovania doslova vyháňajú slovenských podnikateľov zo Slovenska. Až zabuchne dvere posledný, bude neskoro.

Ján Oravec

Pridaj komentár