Policy Paper – Kryptomeny

Bitcoin je virtuálnou menou, ktorá existuje od roku 2009. Presnejšie je to kryptosystém, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejším a najbezpečnejším na svete. Rovnako môžeme povedať, že je spomedzi kryptosystémov najznámejší. A prináša do fungovania nášho sveta revolučnú zmenu. Na niektoré aspekty tejto zmeny sme sa pozreli s tímom autorov v našom najnovšom policy paperi, ktorý vypracovala Nadácia F. A. Hayeka.

Spôsob fungovania Bitcoinu sa na jednej strane podobá dnešnému fungovaniu bankového systému. Vy, ako užívateľ, vlastníte verejný kľúč, ktorý je adresou vaše peňaženky a súkromný kľúč, ktorý si môžeme predstaviť ako PIN. Súkromný kľúč oprávňuje majiteľa nakladať s Bitcoinom na jeho adrese. Na strane druhej samotná transakcia už prebieha diametrálne odlišným spôsobom než v bankovom systéme. V súčasnosti banka potrebuje poznať identitu oboch strán, čo zvyšuje náklady, či už na bezpečnosť alebo samotné spracovanie transakcie. V prípade Bitcoinu nie je potrebné aby niekto tretí (banka, sprostredkovateľ) za Vás vykonal túto transakciu, rovnako ako nie je potrebné, aby obe strany niekto poznal. Bitcoin je decentralizovaný, nie je teda potrebná účasť tretej strany. Bitcoin vykonáva transakcie medzi užívateľmi pomocou transparentného záznamu transakcií – tzv. Blockchain.

Blockchain je presný záznam všetkých transakcií v časovom slede, nespochybniteľne dokázaný kryptografickými metódami počas procesu, známeho pod pojmom mining (ťažba). Mining je súborom operácii, ktorých účelom je zhromaždiť všetky aktuálne transakcie, preveriť či sú podpísané oprávneným disponentom príslušných adries (účtov), zistiť požadované zostatky, a potvrdiť prevody na nové adresy (účty).

Potenciál Blockchainu ako decentralizovaného kryptosystému, sa neskrýva len v oblasti transferov a platieb medzi užívateľmi. Využitie krypto-systémov je oveľa širšie. Vo všeobecnosti sa hovorí o využití krypto-systémov aj v iných oblastiach, ako o projektoch Bitcoin 2.0. Projektami sa väčšinou zaoberajú rôzne malé IT spoločnosti, ale v súčasnosti sa už zapájajú aj banky či štátne inštitúcie. Pričom samotnú kryptografiu je možné využiť v súkromnom alebo aj verejnom sektore.

V súkromnom sektore môžeme kryptosystémy využiť v niekoľkých oblastiach. Napríklad finančný clearing, kde by mohol byť nahradený systém SWIFT, pričom na tom pracuje spoločnosť s rovnomenným kryptosystémom Ripple. Ďalšou oblasťou sú decentralizované úložiská dát, v ktorých sa už spoločnosti nebudú musieť obávať o svoje dáta. To je cieľom projektu tzv. decentralizovaného internetu MaidSadeNet. Rovnako úpis akcií na burzách by sa mohol zrýchliť, zlacnieť a stať sa bezpečnejším pomocou kryptosystému Omni alebo Counterparty. Využití v súkromnom sektore je veľa, pričom ďalšími sú napríklad internet vecí alebo finančné služby využiteľné pri vysokorýchlostnom obchodovaní na burze.

V prípade verejného sektora sa jedná najmä o transparentnosť a ušetrenie verejných výdavkov na samotnú prevádzku. Potenciálne využitie vidíme hlavne vo verejnom obstarávaní, notárskych zápisoch,  rôznych sociálnych platbách alebo registroch, či databázach v oblasti E-health.

Verejné obstarávanie je na Slovensku jedným z najdiskutovanejších problémov najmä v spojitosti s transparentnosťou. Keby sme sa na tento problém pozreli skrz krypto-systémy, tak by sme ho vedeli vyriešiť pomocou smart kontraktov. Tie by sa starali o celý proces tendrov, teda o výber, platbu a celkovú transparentnosť výberu najlepšej ponuky. Kryptosystém tak rieši celý problém vo verejných obstarávaniach a prináša nemeniteľnosť, autenticitu a nenapadnuteľnosť vstupných údajov. Pričom dané údaje z verejného obstarávania budú kedykoľvek prístupné ktorýmkoľvek elektronickým zariadením.

 V prípade notárskych zápisov sú to vlastnícke tituly, potvrdenia, dohody, závete, ktoré môžu byť uložené bezpečne na Blockchaine. Sociálne platby zo strany štátu sa rovnako môžu zjednodušiť a stanú sa adresnejšími než doteraz. V prípade registrov alebo databáz je to najmä kryptosystém Factom, ktorý ponúka infraštruktúru na vytváranie dátových záznamov rôznych druhov. Či už je to register občanov, register trestov alebo obchodný register. Factom pritom ponúka aj možnosť previazania týchto záznamov. V prípade E-health je použiteľnosť asi jasná každému čitateľovi, keďže už dlhšiu dobu sa pracuje na systéme E-health aj na Slovensku. V rámci E-health by boli všetky dáta digitálne zaznamenané a jednoducho dostupné, pričom by sa zachovala ich bezpečnosť. V tejto oblasti sa posunuli napríklad v Spojených štátoch, kde vládna agentúra už vyhlásila súťaž na systém, ktorý bude fungovať práve na princípe kryptografie.

Potenciál kryptosystémov je široký, pričom každý sa dá využiť v inej oblasti. Medzi hlavné výhody patrí bezpečnosť a rýchlosť, ale hlavne decentralizácia, ktorá eliminuje rozhodovanie tretej strany, potrebnej v dnešných systémoch, čím sa zbytočne navyšujú náklady. V prípade záujmu si môžete detailnejšie prečítať viac o spomínaných oblastiach a kryptosystémoch v priloženom odkaze.

krypto_systemy_vo_verejnom_a_sukromnom_sektore_policy_paper_final

Martin Lindák

 

Pridaj komentár