Pomôžte vykrútiť krk byrokracii

Čo poviete napríklad na tento nezmysel: taxík s koncesiou pre Bratislavský kraj môže zaviesť zákazníka z Bratislavy do Nitry, ale nemôže vziať iného zákazníka späť do Bratislavy, ak nemá aj koncesiu z Nitrianskeho kraja? Rovnaký nezmysel platí aj pravidelné autobusové linky. Okresný úrad v sídle kraja totiž vydáva koncesiu na prevádzkovanie taxislužby s platnosťou pre daný kraj. K povoleniu na prevádzkovanie pravidelnej autobusovej linky je zasa potrebné súhlasné stanovisko každého VÚC cez ktorý linka prechádza aj, keď tam nemá zastávku. Zdá sa Vám to absurdné?

A čo potom taká povinnosť uhradiť vysoký poplatok pri krachu firmy? Ak firma skrachuje, zvyčajne nedisponuje takmer žiadnymi finančnými prostriedkami, má však povinnosť uhradiť pomerne vysoký poplatok vo výške 1659,70 eur. Na jednej strane je tak podnikateľ zákonom nútený vyhlásiť v spoločnosti konkurz, pretože inak mu hrozia sankcie, na strane druhej čelí poplatku, ktorý ak nedokáže uhradiť, tak si svoju povinnosť splniť nedokáže.

V súčasnosti je v pripomienkovom konaní správa o stave podnikateľského ministerstva hospodárstva, ktorá uvádza, že v analyzovaných 282 právnych predpisoch ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie je skrytých 4566 informačných a ďalších povinností, ktoré pre firmy a podnikateľov predstavujú finančnú záťaž vo výške 2,7 miliardy eúr ročne. Zároveň vieme, že neexistuje žiadna systematická snaha vlády túto záťaž v krátkom čase a výrazne znížiť. Aj preto vznikla inicicatíva byrokratickynezmysel.sk, anticena pre legislatívne opatrenie najviac komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upozorniť na ne s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Ak sa aj čiatetlia Hospodárskych novín rozhodnú do tejto iniciatívy zapojiť a spomedzi top desiatky pomôžu identifikovať byrokratický nezmysel roka, nezlepší to podmienky pre podnikanie na Slovensku systémovo, krk byrokracii na Slovensku to nevykrúti navždy. Ale na príklade najabsurdnejších opatrení pomôžu pritiahnuť pozornosť k tomuto vážnemu problému, ktorý zodpovední dlhodobo ignorujú,

Ján Oravec

Pridaj komentár