Pozvánka na udalosť Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika: Prednáška CEQLS | Peter Klein: Prečo sú motorom inovácií podnikatelia, nie byrokrati

KI organizuje ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Dňa 27. septembra 2021 bude v Bratislave o tom, prečo sú motorom inovácií podnikatelia, nie byrokrati, hovoriť profesor podnikania na Baylor University (USA) Peter Klein.

Čas a miesto konania prednášky: 27. september 2021 od 18:00 do 20:00 hod. v priestoroch Crowne Plaza Hotel Bratislava (Sála LONDON)

Jazyk: prednáška prebehne v anglickom jazyku (simultánne tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené)

Registrácia účastníkov: Záujem o účasť na podujatí potvrďte v termíne do soboty 25. septembra 2021 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný tu. Vo formulári uveďte svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a prípadný záujem o využitie tlmočenia.


Prednáška sa uskutoční v režime „O“, teda len pre zaočkovaných. Rozhodli sme sa pre tento režim z viacerých dôvodov. Keďže predpokladáme, že koncom septembra nebude Bratislava v rámci COVID automatu „zelená“, akákoľvek ďalšia farba bude znamenať, že v režime „OTP“ by nebolo možné sálu zaplniť na viac než 25 % jej kapacity. V prípade, že sa pravidlá budú v priebehu septembra meniť, predpokladáme, že je vyššia šanca, že hromadné podujatia v režime „O“ bude naďalej možné koncom septembra zrealizovať. Zároveň tento režim považujeme za najbezpečnejší pre všetkých zúčastnených.

Režim „O“ znamená, že – pokiaľ ide o počet účastníkov – vstup na hromadné podujatie je limitovaný len celkovou kapacitou sály, a tiež preukázaním sa potvrdením o očkovaní (digitálnym COVID preukazom EÚ alebo papierovým s QR kódom), spĺňajúc niektoré z nasledovných kritérií:

• 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
• 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami.

Prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach v interiéri je povinné, pre zvýšenú bezpečnosť sa odporúča respirátor. Sedenie v sále bude šachovnicové.


Klub podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI): I keď účasť na podujatí nie je podmienená zaplatením poplatku, možnosti, ako podporiť KI, nájdete tu. Ďakujeme!

Peter Klein

Profesor podnikania na Baylor University (USA)

Peter G. Klein je profesor podnikania a vedúci Katedry podnikania a firemných inovácií na Hankamer School of Business na Baylor University. Pôsobí aj ako riaditeľ Free Enterprise Initiative v Baugh Center. Je tiež asociovaným profesorom stratégie a manažmentu na Nórskej škole ekonómie, výskumníkom Carl Menger Research na Mises Institute, výskumníkom na GRANEM vo Francúzsku, jedným z redaktorov Strategic Entrepreneurship Journal a donedávna bol predsedom Divízie pre podnikanie na Academy of Management.

Klein skúma príčiny a dôsledky podnikania a inovácií so zameraním na podnikateľské rozhodovanie a verejnú politiku v otázkach podnikania a firemných inovácií a výskumných a pedagogických metód pre oblasť podnikania. Prednáša vysokoškolským študentom, doktorandom a manažérom o podnikaní, stratégii a organizačnej ekonómii.

Kleinova kniha z roku 2012 Organizing Entrepreneurial Judgment (ktorej spoluautorom je Nicolai Foss, vyšla v Cambridge University Press) získala cenu za najlepšiu knihu Foundation for Economic Education a bola preložená do čínštiny, poľštiny a perzštiny. Profesor Klein je autorom alebo editorom ďalších piatich kníh a viac než 130 článkov vo vedeckých  časopisoch, kapitol a recenzií, vrátane článkov v Academy of Management Review, Organization Science, Strategic Management Journal, RAND Journal of Economics a Sloan Management Review. V súčasnosti píše knihu The Myth of the Bossless Company, ktorá vyjde v roku 2022.

Peter Klein získal titul PhD z ekonómie na University of California v Berkeley a titul BA z ekonómie na University of North Carolina v Chapel Hill. Pôsobil na fakultách na University of Missouri, Kodaňskej škole podnikania, University of Georgia a Washington University v St. Louis a v rokoch 2000 a 2001 bol členom Council of Economic Advisers (Rada ekonomických poradcov prezidenta USA).

CV Petra Kleina

Vybrané online dostupné texty, týkajúce sa témy prednášky:

Vybrané rozhovory:

Pridaj komentár