Prezident a záujmy slovenských podnikateľov doma i v zahraničí

V súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami sa Združenie podnikateľov Slovenska rozhodlo prispieť k zvýšeniu kvality predvolebnej diskusie. Kandidátom umožnilo vyjadriť ich názory a postoje k špecifickým otázkam, ktoré zaujímajú potenciálnych voličov z radov slovenských podnikateľov. Na tie totiž nezostáva čas vo väčšine predvolebných diskusií, ktoré sú často „o všetkom a o ničom“.

Dotazník a diskusia

Všetkým kandidátom sme nedávno rozoslali krátky dotazník spolu so stručným textom, v ktorom sú v koncentrovanej podobe sformulované kľúčové problémy, ktoré podnikateľov na Slovensku trápia. Zároveň obsahuje aj naše predstavy ako by prezident Slovenskej republiky mohol prispieť k lepšiemu presadzovaniu záujmov slovenských podnikateľov doma i v zahraničí. Odpovede všetkých kandidátov vyhodnotíme a s celkovými výsledkami oboznámime verejnosť v týždni pred prvým kolom volieb.

V rovnakom týždni plánujeme zorganizovať diskusiu štyroch kandidátov s najvyššími preferenciami. Budú nás zaujímať ich odpovede na celý rad otázok. Ako chcete ako prezident prispieť k zlepšeniu vnímania podnikania a podnikateľov širšou verejnosťou, keďže ľudia ich vnímajú najmä cez mediálne kauzy? Ako chcete prispieť k zmene verejnej diskusie a slovenskej politiky, ktorá sa sústreďuje takmer výlučne na otázky prerozdeľovania a vôbec sa nezaoberá otázkami tvorby hodnôt? Ako chcete pomôcť, aby sa záujmy domácich podnikateľov, vrátane rodinných firiem, dostali do centra pozornosti vlády? Aké budú vaše kroky pri presadzovaní záujmov slovenských podnikateľov v zahraničí, keďže v porovnaní s okolitými krajinami je slovenská ekonomická diplomacia pasívna?

Nahnevaní podnikatelia

Pomaly už globálnym volebným trendom sa stáva nástup politikov, ktorí svoj úspech založili na schopnosti osloviť veľkú skupinu voličov, ktorých problémy tradičná politika dlhodobo ignorovala. Na Slovensku je určite takou skupinou kategória domácich podnikateľov. Len fyzických osôb podnikateľov je na Slovensku asi 350 000. Napriek početným deklaráciám politikov o opaku, sú záujmy veľkej väčšiny domácich podnikateľov na úplnom okraji záujmu exekutívy i parlamentu. Tie dodnes nezdravo uprednostňujú korumpovanie zahraničných investorov investičnými stimulmi či selektívnou podporou vybraných spriaznených podnikateľov.

Nový prezident, nech sa ním napokon stane ktokoľvek, slovenských podnikateľov určite nespasí. Tieto prezidentské voľby by sa však mohli stať prvými voľbami, v ktorých ich nahnevaný hlas politici konečne začnú naozaj počúvať.

Ján Oravec

Pridaj komentár