Prichádza Athéna++, prvý a zatiaľ jediný návrh reformy školstva

Zo súčasného vzdelávacieho systému na Slovensku sme nešťastní úplne všetci. Učitelia sú frustrovaní z nízkych platov a celkove nedostatočného zázemia, ktoré má na svedomí štát. Rodičia so znepokojením sledujú postupne klesajúcou kvalitu vzdelávania ich detí, o čom svedčia podpriemerné výsledky našich škôl v medzinárodných porovnaniach. V dôsledku toho zamestnávatelia nie sú schopní na trhu práce nájsť dostatok pracovníkov s potrebnými zručnosťami a relevenantným vzdelaním. No a politici to celé roky pasívne sledujú a sľubujú, že po desaťročiach ignorovania už konečne aj tento segment spoločnosti musí prejsť zásadnými zmenami. Dá sa povedať, že v tejto otázke panuje všeobecná zhoda. Prečo potom k žiadnej podstatnej zmene už roky neprichádza?

Jednoducho preto, že existuje takmer vákuum, pokiaľ ide o konkrétnu predstavu o tom, čo v skutočnosti treba urobiť a a ako presne sa má vzdelávací system zmeniť. Učiteľské odbory, politické strany, podnikatelia, mimovládne organizácie, rôzni odborníci, všetci svorne prezentujú razantnú kritiku, aj keď každý zo svojho pohľadu. Okrem toho však majú spoločné ešte jedno: nemajú žiadny konkrétny reformný plán na zmenu, resp. aspoň doteraz nikto podobný plan nepredložil.

To však už neplatí. Spolu s tímom analytikov Nadácie F. A. Hayeka sme posledné dva roky v tichosti usilovne pracovali na novej vízii slovenského základného a stredného školstva. Nešlo o nijaké náhle “vnuknutie” ani z ničoho nič prebudený záujem. Ide o logické pokračovanie už viac než dvadsať rokov trvajúceho dialógu s učiteľmi, pre ktorý vytvárame systémovo priestor. Začiatkom februára sme náš návrh sprístupnili na posúdenie širokej verejnosti. V nasledujúcich mesiacoch ho budeme predstavovať zástupcom vlády, parlamentu, jednotlivým politickým stranám, stavovským organizáciím, médiám. Pri všetkej skromnosti treba konštatovať, že ide o prvý komplexný návrh a v tejto chvíli nikto na Slovensku nedisponuje ničím podobným.

Čo navrhujeme? Navrhujeme paradigmatickú zmenu financovania. Namiesto posúvania peňazí na trase daňoví poplatníci – vláda – ministerstvo školstva – kraje – obce – školy navrhujeme všetkým žiakom a študentom vo veku od 6 do 19 rokov zriadiť osobné vzdelávacie účty, na ktoré im bude štát alokovať sumu vo výške, ktorá bude zodpovedať celkovej sume dnes vynakladanej na vzdelávanie, ktorá bude rozdelená medzi všetkých žiakov a študentov. Len tak je možné zabezpečiť zásadný posun od dnešného financovania vzdelávacej infraštruktúry k financovaniu špecifických potrieb študentov. A to sa dá dosiahnuť len tak, že rozhodovanie o tom, ktoré vzdelávacie služby a produkty nakúpiť, zveríme do rúk študentom a ich rodičom.

Druhou zásadnou zmenou, ktorú navrhujeme, je otvorenie základného i stredného školstva aj subjektom, ktoré doteraz v školstve nepôsobia či pôsobia len okrajovo. Zásadné zvýšenie kvality ponuky, jej pestrosti či schopnosti prichádzať s produktami “ušitými na mieru” pre konkrétnych študentov možno dosiahnuť len tak, že okrem škôl bude umožnené vstúpiť na trh jednotlivým učiteľom, podnikateľom, či neziskovým organizáciám.Prípadnému neúmernému podliezaniu kvality či ceny v snahe získať “klientov” predíde posledný dôležitý prvok navrhovanej vízie, ktorým je dôsledné  testovanie kvality dosiahnutého vzdelania. Štát by pritom zadefinoval základné minimum, t.j. testovanie schopnosti naučiť čítať, písať, počítať. Pre testovanie ďalších schopností by štát uvoľnil cestu certifikačným subjektom, ktoré by znalosti študentov testovali a vydávali osvedčenia o dosiahnutom vzdelaní podobne ako je to dnes v prípade jazykových testov.

Vieme, že naša vízia nebude realizovaná zajtra. Naším hlavným cieľom je otvoriť diskusiu a možno inšpirovať všetkých, ktorí majú za cieľ prispôsobiť systém nášho základného a stredného školstva modernej realite súčasného sveta so všetkými jej výzvami, rizikami, ale aj príležitosťami.

Ján Oravec

Pridaj komentár