Projekt „Poslanci pod lupou“ – monitoring 37. schôdze NR SR

Projekt „Poslanci pod lupou“je iniciatívou Nadácie F.A. Hayeka Bratislava v spolupráci so Združením daňových poplatníkov Slovenska za finančnej podpory Friedrich Naumann Stiftung. Cieľom projektu je upozorniť slovenskú verejnosť na vplyv rozhodovania politikov na peňaženky občanov a ich vplyv na podnikateľské prostredie a pracovné miesta. Nadácia F.A. Hayeka a Združenie daňových poplatníkov Slovenska zrealizovali analýzu zákonov predložených do NR SR za 37. schôdzu parlamentu 6. volebného obdobia. Analýza bola realizovaná z hľadiska dopadov prerokovávaných zákonov na peňaženku občanov a na podnikateľské prostredie.

Hlavné závery: 37. schôdza Národnej rady bola znova nemalou záťažou pre peňaženky občanov, ako aj pre podnikateľské prostredie. Počet zákonov ovplyvňujúcich negatívne podnikateľské prostredie a aj peňaženky občanov (18) opäť prevyšovalo počet pozitívne vplývajúcich zákonov (10).

Ako utrpela peňaženka občanov?

Poslanci NR SR na 37. Schôdzi schválili 38 zákonov a neschválili 3 zákony (v prvom, druhom, alebo treťom čítaní). Zo schválených zákonov (38) bolo:

– 11 zákonov (29%), ktoré finančne zaťažovali peňaženku občanov a podnikateľov.

4 zákonov (11%), ktoré šetrili peňaženku občanov a podnikateľov.

Ostatné zákony nemali vplyv na peňaženku občanov (napr. prijatie medzinárodných zmlúv následkom ktorých sa menila legislatíva, ale nemala dopad na peňaženky občanov a podnikateľov).

Nový obrázek

Ako poslanci podporili podnikateľské prostredie?

Poslanci NR SR na 37. schôdzi schválili 38 zákonov a neschválili 3 zákonov (v prvom, druhom, alebo treťom čítaní). Zo schválených zákonov (38) bolo:

– 7 zákonov (18%), ktoré zhoršovali podnikateľské prostredie.

– 6 zákonov (16%), ktoré zlepšovali podnikateľské prostredie.

Ostatné normy nemali vplyv na podnikateľské prostredie (napr. návrh zákona o autorskom práve alebo novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi).

Nový obrázek (1)

Nový obrázek (2)

Analýza dopadov k 37. schôdzi NR SR

37 schôdza sumár

Poslanci pod lupou

Press-release-37th-session

Tabuľky-a-grafy-k-37.-schôdzi-NR-SR

Tlačová_správa_poslanci_pod_lupou_37.schôdza

Martin Lindák

 

Pridaj komentár