Rodinné podnikanie dokáže spojiť aj nepriateľov

Ešte vo februári tohto roka vypracovala Slovak Business Agency zaujímavú štúdiu o rodinnom podnikaní na Slovensku, ktorá priniesla celý rad pozoruhodných  zistení.

Európsky štandard

Vyplýva z nej, že Slovensko je v zásade porovnateľné s inými európskymi krajinami, v ktorých 70 až 80 % všetkých podnikov sú rodinné firmy zamestnávajúce 40 až 50 % všetkých zamestnancov. Podľa reprezentatívneho prieskumu na vzorke 364 rodinných podnikov, ktorý bol v rámci štúdie vykonaný, približne jednu osminu rodinných podnikov u nás tvoria stredné podniky. Zároveň asi 15 % sú malé podniky a vyše 70 % predstavujú mikropodniky. Z hľadiska právnej formy podniká až 73 % rodinných firiem formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Vyše polovica všetkých rodinných podnikov je vlastnená iba jedným členom rodiny. Až 34 % oslovených rodinných podnikov sú firmy staršie ako 20 rokov, ďalších 32 % tvoria podniky staršie ako 10 rokov.

Z uvedeného vyplýva, že až dve tretiny rodinných podnikov sú na našom trhu etablované dlhodobo a predstavujú tak stabilný pilier slovenskej ekonomiky. Z toho dôvodu sú kľúčovou prioritou aj pre Združenie podnikateľov Slovenska. Je to významná skupina podnikateľov, ktorí svoje aktivity neplánujú presunúť do inej krajiny a preto im záleží na tom, aké podmienky pre podnikanie budú politici vytvárať.

Nástupnícke problémy

Existujú však aj špecifické riziká. Jedným z najväčších je nástupníctvo. Od roku 1989 už viac ako štvrtina rodinných podnikov ním musela prejsť alebo ním práve prechádza. Asi 28 % rodinných podnikov má vo vedení podniku druhú alebo dokonca tretiu generáciu. Zďaleka nie vždy to však ide hladko. Podľa prieskumu KPMG iba jedna tretina respondentov uviedla, že má vo vlastníctve zastúpenú ďalšiu generáciu. Inde v Európe je to asi polovica. Až jednu tretinu zakladateľov trápi neschopnosť posunúť vedenie na mladšie generácie. Problémom je aj ich zanedbávanie plánovania nástupníctva, ale často skôr neochota alebo nezáujem nasledujúcej generácie pokračovať v rodinnom podnikaní.

Rodinné firmy si určite zaslúžia väčšiu pozornosť než doteraz. A to nielen v podobe uznania ich dôležitosti pre našu ekonomiku, ale aj hľadaním konkrétnych spôsobov, ako im uľahčiť život. Jedným z nich je napr. zadefinovanie zjednodušených foriem zamestnávania, ktoré by boli aplikovateľné na rodinných príslušníkov.

Je to skrátka téma, ktorá má potenciál spájať aj takých politických oponentov, akými sú liberáli, konzervatívci, či národniari. Jedným leží na srdci podnikanie, druhým rodina, tretím všetko, čo je slovenské. V rodinnom podnikaní sa môžu nájsť všetci.

Ján Oravec

Pridaj komentár