Slovensko sa v Indexe ekonomickej slobody zlepšilo

Podľa údajov z roku 2014 je ekonomicky najslobodnejší Hongkong, Slovensko stúplo na 39. miesto.

Bratislava, september 2016 – Ekonomicky najslobodnejšou krajinou na svete zostáva podľa najnovších výsledkov Indexu ekonomickej slobody Hongkong. Rebríček zostavilo takmer 100 mimovládnych organizácií z celého sveta, združených pod hlavičkou „Economic Freedom Network“, pod vedením kanadského Fraser Institute. Slovenským partnerom pri zverejňovaní Indexu je Nadácia F. A. Hayeka.

Na konci tabuľky, porovnávajúcej úroveň ekonomickej slobody v 159 krajinách sveta, sa umiestnili Líbya a Venezuela.

Rebríček vychádza z dostupných údajov porovnateľných pre všetky hodnotené krajiny. Keďže takéto údaje sú dostupné len historicky, rebríček zobrazuje stav, ktorý v jednotlivých krajinách sveta platil na konci roka 2014.

Slovenská republika sa umiestnila na 39. mieste spomedzi 159 porovnávaných krajín. Ekonomická sloboda tak podľa rebríčka bola v našej krajine porovnateľná napríklad s Panamou (37. priečka) či Švédskom (38. priečka). Rating ekonomickej slobody Slovenska dosiahol 7,45 bodu z desiatich možných. Rating ekonomicky najslobodnejšieho Hongkongu pritom dosiahol 9,03 bodu.

Hodnotenie Slovenska sa oproti poslednému porovnávanému roku zlepšilo o 0,15 bodu, čo sa prejavilo rastom o 7 miest v porovnaní s predošlým rokom.

Najlepšie umiestnenie dosiahlo Slovensko v oblasti menovej stability, kde dosiahlo 9,81 bodu. V tomto ukazovateli sa naša krajina umiestnila dokonca na 3. priečke spomedzi všetkých 159 štátov hodnotených v rebríčku. Vysoké bodové hodnotenie získalo Slovensko aj za slobodu medzinárodného obchodu (8,52), kde skončilo na 7. mieste. Slovensko sa rovnako zlepšilo aj v oblasti regulácie, kde dosiahlo 7,29 bodu, a 70. miesto (zlepšenie o 0,12). Tu treba zdôrazniť, že pri rozmenení na drobné, napríklad v oblasti regulácie podnikania sme na 150. mieste zo 159 krajín.

Napriek celkovému zlepšeniu sa našli aj oblasti, kde sa Slovensko medziročne zhoršilo. Týmito oblasťami boli napríklad veľkosť štátu v ekonomike, kde sme dosiahli 6,09 bodu a 97. miesto (zhoršenie o 0,06) a v oblasti justície a ochrany vlastníckych práv, kde Slovensko dosiahlo 5,56 bodu a 74. miesto (zhoršenie o 0,01).

Index ekonomickej slobody každoročne porovnáva 42 rozličných ukazovateľov v piatich oblastiach, a na ich základe zostavuje rebríček krajín podľa rozsahu ekonomickej slobody v nich. Pri jeho zostavení pôsobil americký ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny Milton Friedman.

Základným princípom, ktorým sa zostavovanie Indexu ekonomickej slobody riadi, je, že pravidlá, ktoré umožňujú vyšší rozsah osobnej slobody, dobrovoľnej výmeny, konkurencie na otvorenom trhu, vymáhateľnosti práva a ochrany súkromného vlastníctva, vedú k vyššiemu hodnoteniu ekonomickej slobody v tej – ktorej krajine.

Medzi najslobodnejšie krajiny sa tento rok okrem víťazného Hongkongu zaradili aj Singapur (rating ekonomickej slobody 8,71 bodu), Nový Zéland (8,35), Švajčiarsko (8,25), Kanada (7,98), Gruzínsko (7,98), Írsko (7,98), Maurícius (7,98), Spojené arabské emiráty (7,98), Austrália (7,93), Spojené Kráľovstvo (7,93).

Najmenej slobodnými krajinami sú Líbya (158. miesto) a Venezuela (159. miesto).

Z analýzy a porovnania výsledkov Indexu ekonomickej slobody s inými ukazovateľmi zo zdrojov OSN, Svetovej banky, Európskej únie či Transparency International a iných jednoznačne vyplýva záver, že prosperita krajín závisí od ekonomickej slobody.

Ekonomicky najslobodnejšie krajiny podľa Indexu ekonomickej slobody majú najvyššiu úroveň HDP na obyvateľa i rastu reálneho HDP, najnižšiu mieru chudoby, najvyššiu mieru ľudského rozvoja, najnižšiu mieru korupcie a najvyššiu priemernú dĺžku života obyvateľov.

Úroveň ekonomickej slobody sa v posledných desaťročiach globálne zlepšovala. V kontexte prijímaných opatrení proti dôsledkom hospodárskej a finančnej krízy je však výhľad do budúcnosti podľa zostavovateľov indexu neistý.

Kompletné výsledky Indexu ekonomickej slobody, vrátane tabuliek pre jednotlivé krajiny a metodiky výskumu, sú zverejnené na internetovej stránke www.freetheworld.com.

Pridaj komentár