Slovensko v oblasti konkurencie stále zaostáva

Oproti roku 2018 sa pozícia Slovenska v rámci Svetovej ročenky konkurencieschopnosti síce mierne zlepšila, no dôvodov na oslavu veľa nie je. Spomedzi 63 hodnotenýých krajín uniklo Slovensko najhoršej desiatke len o chlp.

Renomovaný švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu (Institute for Management Development, www.imd.ch) v spolupráci so slovenskou Nadáciou F. A. Hayeka Bratislava (www.hayek.sk) a 56 ďalšími organizáciami z celého sveta, zverejnil Svetovú ročenku konkurencieschopnosti ekonomík v roku 2019 (World Competitiveness Yearbook – WCY).

V rámci tohto indexu porovnáva konkurenčnú schopnosť 63 krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky. Index vyjadruje kvalitu podnikateľského prostredia, pričom za kvalitné prostredie sa považuje také, ktoré najviac napomáha podnikom presadiť sa doma i v zahraničí.

Prvú priečku v roku 2019 obsadil Singapur. Na druhom mieste sa umiestnil Hongkong a Spojené štáty po minuloročnom prvenstve kleslo na tretie miesto. Do prvej desiatky sa dostalo ešte Švajčiarsko, Spojené arabské emiráty, Holandsko, Írsko, Dánsko, Švédsko a na desiatom mieste Katar.

Za tohtoročným prvenstvom Singapuru stojí prevažne pokročilá technologická infraštruktúra, dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily, priaznivá imigračná politika a efektívne podmienky na vytváranie nových podnikov. Hongkong sa udržal na druhom mieste vďaka vyhovujúcej daňovej a obchodnej politike a prístupu k financiám. Z rebríčka je zjavné, že počiatočné zvýšenie dôvery v prvú vlnu daňovej politiky Donalda Trumpa v Spojených štátoch odoznelo. Hoci na úrovni infraštruktúry a ekonomických výsledkov stále zadáva globálne tempo, konkurencieschopnosť najväčšej svetovej ekonomiky bola poznačená vyššími cenami pohonných hmôt, slabším vývozom hi-tech a fluktuáciou hodnoty dolára.

V prvej desiatke zostalo viacero krajín z minulého roku. Holandsko (zhoršenie o 2 miesta), Dánsko (zhoršenie o 2 miesto), Švédsko (bez zmeny), Spojené arabské emiráty (zlepšenie o 2 miesta). Medzi prvých desať priečok sa po roku opäť dostalo Írsko (zlepšenie o 5 miest) a polepšil si aj Katar (zlepšenie o 4 miesta). Naopak z prvej desiatky vypadlo Nórsko (zhoršenie o 3 miesta) a Kanada (zhoršenie o 3 miesta).

Ázijské krajiny sú dlhodobo veľmi úspešné. Hongkongu a Singapuru sa dlhodobo darí, celkovo bol vývoj ázijských krajín oproti minulému roku viac pozitívny. Na jednej strane je vidieť postupné napredovanie Spojených arabských emirátov či Kataru do prvej desiatky. K tomu sa pridáva zlepšením viacero ázijských krajín ako Taiwan (16. miesto), Thajsko (25. miesto), Saudská Arábia (26. miesto), Indonézia (32. miesto), Kazachstan (34. miesto) alebo Filipíny (46. miesto). Výraznejšie zhoršenie v Ázii je vidieť len v prípade Izraelu (24. miesto), Japonska (30. miesto). Turecka (51. miesto) a Jordánsko (57. miesto).

Index odhalil aj skokanov roku 2019. Konkrétne si polepšili Saudská Arábia (z 39. na 26.), Indonézia (zo 43. na 32.) a Kolumbia (z 58. na 52. miesto). A rovnako aj skokanov v negatívnom zmysle, čiže krajiny s najväčším prepadom. A to Čile (z 35. na 42.) a Portugalsko (z 33. na 39.). Z krajín Latinskej Ameriky zostáva Čile najúspešnejšou, no oproti minulému roku si výrazne pohoršila (prepadla sa o 7 miest z 35. na 42. miesto.

Slovenská republika sa tento rok umiestnila na 53. mieste spomedzi 63 hodnotených krajín. V medziročnom porovnaní sa postavenie Slovenska zlepšilo o 2 miesta. V porovnaní s najbližšími susedmi je Slovensko v kvalite podnikateľského prostredia za Českou republikou (33.), ktorá je zároveň najúspešnejšou krajinou regiónu V4 a ktorá si v tomto roku pohoršila o štyri priečky. Ďalej je za Poľskom, ktoré je na 38. priečke, pričom sa medziročne zhoršilo o 4 miesta. Slovensko sa tento rok umiestnilo aj za Maďarskom až o 6 miest, pričom Maďarskom je na 47. priečke (medziročne bezo zmeny). Treba pripomenúť, že Slovensko patrilo v rokoch 2007 – 2009 medzi vysoko konkurenčné krajiny (30. miesto), čo sa nám za ostatné roky nepodarilo udržať.

Podrobné informácie o Slovensku ako aj ďalších krajinách nájdete v tlačovej správe.

Pridaj komentár