Soros o Putinovej “slepej škvrne” a prečo “Európa možno neprežije”

“Európa čelí 25 rokom stagnácie na štýl Japonska” varuje George Soros v stručnom rozhovore pre Bloomberg TV. Zároveň dodáva, že bez hlbšej integrácie “je len neúplným spoločenstvom národov, ktoré možno neprežije.” Zatiaľ čo tvrdí, že finančná kríza už možno skončila, zároveň hovorí, že Európa teraz čelí “politickej kríze,” keďže sa toto dobrovoľné spoločenstvo narúša z dôvodu, že ho riadia jeho veritelia (Nemecko).

Zároveň však dúfa, že “Ukrajina je prebúdzajúcim signálom pre Európu, keďže sa Rusko ukázalo ako rival Európskej Únii.” Soros sa obáva, že Putin “má veľmi odlišnú myšlienku o tom, ako by spoločnosť mala vyzerať… má slepú škvrnu – verí, že ľudia môžu byť manipulovaní a nevedia odolať.” Podľa Sorosa to však takto nie je a hovorí, že “ľudia veria v slobodu.”

George Soros o tom, čo v dnešných dňoch Európe čelí:

“Čo čelí Európe, pokiaľ nenastane radikálnejšia zmena, je dlhodobá stagnácia. Národy vedia v takýchto prípadoch prežiť. Japonsko sa práve snaží vystúpiť z 25 rokov dlhej stagnácie, kdežto Európa do nej práve vstupuje. Európska Únia nie je národom. Je neúplným spoločenstvom národov a je možné, že 25 rokov stagnácie neprežije.”

“Finančná kríza ako taká skončila. Teraz však čelíme politickej kríze, keďže kríza Eura pretransformovala niečo, čo malo byť dobrovoľným spoločenstvom rovnocenných suverénnych štátov, ktoré sa vzdajú časti svojej suverenity pre spoločné dobro, na niečo radikálne odlišné. Stala sa vzťahom medzi veriteľmi a dlžníkmi, pričom dlžníči majú problém splácať a vrátiť dlh a tým stavajú veriteľov do vedúcej pozície. Toto rozdeľuje Eurozónu na dve triedy – veriteľov a dlžníkov. Veritelia sú pri moci a politika, ktorú hlavne Nemecko nanešťastie v Európe zavádza je kontraproduktívna a neustále zhoršuje stav dlžníckych krajín. Európa, konkrétne Eurozóna, teda síce momentálne trocha rastie, avšak len preto, lebo Nemecko ide dopredu o niečo viac, ako napríklad Taliansko a Španielsko zaostávajú.”

O Centrálnych bankách a či ho zaujíma slabá stránka, ktorú sme videli v dátach a deflácii.

“Bude to veľmi ťažký rok pre banky. Sú pod tlakom, pretože sa musia podrobiť stresovej skúške. Banky majú záujem prejsť stresovou skúškou namiesto toho, aby oživili úvery ekonomike, takže banky majú prevodný mechanizmus, ktorý privádza úspory ľudí do reálnej ekonomiky. Nespĺňajú teda svoju funkciu.”

O dopade Ukrajiny na Európu:

“Ukrajina je prebúdzajúcim signálom pre Európu, keďže sa Rusko ukázalo ako rival Európskej Únii. Putin sa pokúsil o znovuoživenie Ruského impéria ako rivala Európskej Únii a bol v tom politicky veľmi úspešný. Takisto nebol veľmi neúspešný ani finančne a ekonomicky, pretože ruskej ekonomike sa síce vôbec nedarí, avšak Putin porazil a prekonal Európsku Úniu, keďže Európa na to, aby vznikla, žiadala veľmi veľa a poskytla len veľmi málo. Práve preto pre Putina nebolo ťažké ju v tomto poraziť. Avšak Ukrajinci povstali a demonštrovali obetovaním svojich životov. Ich odhodlanie byť súčasťou Európy je výzvou pre Európu, ktorá musí znovuobjaviť svoju vlastnú európsku identitu namiesto toho, aby každá krajina sledovala svoje národné záujmy a tým sa dostávala do ďalších konfliktov s inými krajinami. Existujú určité základné princípy a táto vec je politická – demokracia, otvorená spoločnosť, sloboda ktorej Európa verila a teraz musí vstať a zjednotiť sa.”

“Putin má veľmi odlišný pohľad na to, ako by mala spoločnosť vyzerať. Verí, že ľudia môžu byť manipulovaní. Má slepú škvrnu. Je za hranicami jeho chápania, že ľudia môžu spontánne odporovať. Verí, že ak bude Ukrajina odporovať, tak je to kvôli konšpirácii v ktorej ľudia, Američania, CIA, moja nadácia konšpirujú a chcú ho ohroziť alebo podkopať jeho politiku. V tomto prípade sa však jedná o niečo iné, keďže ľudia veria v slobodu.”

Zdroj: www.zerohedge.com

Preklad: Róbert Česár

Pridaj komentár