Štátne väznice a ich management

Stručný popis riešeného problému: Štátne väznice a ich management
Krajina pôvod: USA (neskôr UK, Nový Zéland, Kanada, Južná Afrika, Austrália, Puerto Rico)
Typ samosprávy: Mesto, Členský štát federácie USA
Názov samosprávy: Coral Gables, Miami, Florida
Rok realizácie: 1984 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Štátom prevádzkované väznice čelia rovnakým problémov ako všetky ostatné inštitúcie, ktoré sú  v managemente verejného sektora. Nedostatok alebo žiadna konkurencieschopnosť, nízka kvalita za vysokú cenu, poddimenzované financovanie, nedostatok miesta a následné preplnené cely, nedostatočná  základná starostlivosť i hygiena, násilie, drogy, sexuálne útoky a mnohé ďalšie. Naviac, štátne väznice sa stávajú len akýmsi štartovacím miestom pre budúcich kriminálnikov, ktorí získajú tie „správne“ kontakty na tých „správnych“ ľudí, a ktorí v budúcnosti naďalej pokračujú v trestnej činnosti eventuálne majú tendenciu spáchať závažnejšie trestné činy, než tie, za ktoré boli odsúdení. V roku 1993 a 1994 sa v Británií pokúsili zaviesť do praxe štatistiku, podľa ktorej monitorovali efektívnosť štátnych nápravných zariadení. 80% odsúdencov sa opätovne vrátilo k páchaniu trestnej činnosti v nasledujúcich dvoch rokoch po prepustení z väzby. Po zistení týchto čísiel sa od zverejňovania a vedenia takejto štatistiky upustilo z dôvodu, že by sa vedenie väzníc neukázalo práve v najlepšom svetle.

Vyriešiť tento problém si žiada odstrániť štátny monopol vo väzenskom systéme, povoliť vstup  súkromného sektora, ktorí vybuduje a bude riadiť nové väznice s lepšou ostrahou a lepšími podmienkami pre život odsúdencov.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

V spojených štátoch rozkvitá podnikanie so súkromnými väznicami. Prvým priekopníkom bola už v roku 1984 firma Wackenhut Corrections Corporation v Miami na Floride. Dnes okolo 30 z 50 štátov profituje z neverejného riadenia týchto inštitúcií. O možnosť prevádzkovania väzenia sa uchádzalo a stále uchádza mnoho spoločností. Jedna z najväčších je Correctional Services Corporation, ktorá  riadi nápravné zariadenia v 19 štátoch federácie. Po vytvorení aliancie s inými spoločnosťami (Sodexho, Wackenhut Corrections Corporation, Serco) prevádzkuje väznice napríklad aj v Puerto Ricu, Austrálií, Veľkej Británií, Južnej Afrike, Kanade a na Novom Zélande.

Do Veľkej Británie sa konkurencia medzi nápravnými zariadeniami zavádza postupne od roku 1992, kedy bola otvorená prvá súkromná väznica, The Wolds. 9 zo 136 väzníc sú pod managementom súkromného sektora, vrátane imigračných centier. V Anglicku a Welse sú všetky služby na prepravu väzňov v súkromných rukách. Na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, konštrukčné práce a catering prebiehajú výberové konania.

Konkurencia tlačí prevádzkovateľov nápravných zariadení k efektívnemu nakladaniu so zdrojmi, zvyšuje štandardy a znižuje náklady.

Najväčšou prekážkou súkromných väzníc je byrokracia a záujmy politikov si „prilepšiť“ najrôznejšími cestami. Napríklad do volieb v roku 1998 v USA prispela na volebnú kampaň Americká únia verejných väzníc sumou 4.1 milóna USD. Pre porovnanie, Correctional Services Corporation prispela čiastkou len 280 000,- USD. Je samozrejmé, že sa štátna moc nechce len tak bez boja vzdať takej štedrej finančnej výpomoci z vreciek daňových poplatníkov. Preto to asi ani nebude náhoda, že tak ako sa u nás zastavila privatizácia neefektívnych štátnych podnikov vytvárajúcich dlh, tak aj niekoľko štátov ukončilo a postavilo mimo zákon privatizáciu verejných nápravných zariadení.

V USA trvalo vybudovanie štátneho nápravného zariadenia 15-20 rokov. Súkromné boli postavené za 6-9 meiacov. Vo Veľkej Británií to bolo 10-12 rokov v porovnaní so súkromnými, ktorým to zabralo necelých 9 mesiacov. Tieto údaje tiež neochvejne demonštrujú efektívnosť súkromného sektora.

Popis výsledkov riešenia

Konkurencia funguje! Súkromné nápravné zariadenia stanovili nové štandardy ich managementu. Vo všetkých relevantných merateľných hodnotách vychádzajú z porovnaní súkromne riadené väznice lepšie ako štátne. Operujú lacnejšie, s väčšou efektivitou, nemrhajú peniazmi daňových poplatníkov, majú vyššie percento úspešnosti zacieliť sa na jadro problému trestancov, lepšie ich prevychovať a prispieť tak celej spoločnosti. Vo Veľkej Británií nezávislá inšpekcia väzníc konštatovala, že v súkromných väzniciach je lepšia zdravotná starostlivosť, menej problémov (útoky a nepokoje medzi trestancami), kvalitnejšie vzdelávacie i rekvalifikačné kurzy, odsúdenci trávia čas účelnejšie ako je tomu v štátnych zariadeniach. To všetko znižuje pravdepodobnosť, že by sa väzni po odpykaní si trestu vrátili k trestnej činnosti a pomáha im začleniť sa kvalitnejšie späť do spoločnosti.

Zdroje:
http://www.adamsmith.org/80ideas/idea/36.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wackenhut#private_prisons
http://www.g4s.com/usw/usw-about_wackenhut/usw-history.htm
http://www.independent.co.uk/news/uk/study-rebuts-claim-that-jail-works-1403683.html

 

Pridaj komentár