Súkromné predškolské zariadenia

Stručný popis riešeného problému: Súkromné predškolské zariadenia
Krajina pôvodu: Slovenská republika
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Bratislava, Senec, Prešov
Rok realizácie: 2002 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Elementárna ekonómia hovorí, že vo veci vzdelania niet priestoru pre efektívnu verejnú politiku. Výnosy zo vzdelania sú z rozhodujúcej časti výnosy súkromné. Zvýšenie výdavkov na vzdelanie, ktoré sa verejnosti často predkladá ako spásonosné riešenie všetkých neduhov, je do značnej miery mrhanie vzácnymi zdrojmi. Je to zároveň oblasť, kde sa môže verejný sektor presadiť oveľa jednoduchšie, pritom je finančne efektívnejší a zároveň dosahuje lepšie výsledky ak sú na to vytvorené priaznivé podmienky. Na Slovensku je školstvo verejné. Ak chcete model verejného školstva, tak doň musíte vliať oveľa viac peňazí. Treba si vybrať – buď súkromné školstvo, v ktorom konkurencia medzi inštitúciami postupne vybuduje kvalitu, alebo verejné. V takom prípade potrebujete na vybudovanie kvality vynaložiť veľa štátnych peňazí – aby ste zaplatili kvalitných vyučujúcich a vytvorili dobré podmienky pre študentov. Sieť materských škôl na Slovensku je taktiež prevažne verejná, pričom je pod správou miestnych samospráv – obcí alebo miest. V posledných piatich rokov vznikli aj prvé súkromné projekty a cirkevné materské školy, ktoré chcú ponúknuť alternatívu k verejným materským školám. Tieto zariadenia zatiaľ konkurenciu, v cenovej politike, pre obecné materské školy nepredstavujú. Stane sa tak, až keď budú cenovo prístupné pre väčšiu skupinu rodičov. Je to spôsobené dodatočnými dotáciami od samospráv, ktoré dopĺňajú príspevky na dieťa, ktoré sú vyplácané verejným aj súkromným zariadeniam. Tým pre verejné materské školy vzniká neprimeraná výhoda, ktorá im umožňuje vďaka dotáciám cenu držať pomerne nízko, čím narúša konkurenčné prostredie. Pritom nie je sú zriedkavé prípady, kedy do obecných materských škôl chodia deti z iných obcí. V tomto prípade sa vlastne jej obyvatelia zo svojich daní skladajú na dotácie pre „cudzie“ deti.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

V roku 2002 vznikla v Bratislave jedna z prvých súkromných materských škôl na Slovensku. Za svoju výhodu oproti obecným materským školám považujú ich schopnosť prispôsobiť sa pracovnému času rodičov, pričom sú otvorené sedem dní v týždni od 7:00 do 19:30. Okrem toho poskytujú dieťati už od útleho veku výučbu cudzích jazykov, zostavujú mu denný program podľa jeho individuálnych potrieb, snažia sa o rozvíjanie jeho slabších stránok a pravidelne sa zúčastňujú na kultúrnych podujatiach. To je len zlomok zo služieb, ktoré poskytujú súkromné zariadenia. Jedinou zo slabších stránok sú práve ceny, kde pochopiteľne pri súčasnom stave nemôžu naplno konkurovať verejným materským školám. Aj napriek tomu je o túto službu záujem u solventnejších rodín, ktoré si uvedomujú cenu vzdelania. Ďalšou prekážkou pre väčšie rozšírenie súkromných materských škôl je legislatíva.  Ak by chcel záujemca splniť všetky podmienky vyžadovalo by to od neho nemalé finančné prostriedky okrem iných formálnych záležitostí, ktoré zbytočne komplikujú cely proces. V existujúcom systéme školstva si uchovávajú slobodu k voľbe ti z nás, ktorí majú vyššie príjmy. Naše deti môžeme posielať do súkromných materských škôl, a vlastne tak platiť za ich vzdelanie dvakrát – jedenkrát daňami  na podporu verejného školstva, druhýkrát poplatkami v súkromných zariadeniach.

Popis výsledkov riešenia

Riešenie týchto problémov by bolo na prvý pohľad veľmi jednoduché, obmedziť legislatívne prekážky a zrušiť dotácie štátu, v takej forme ako momentálne existujú. Týmito dvoma krokmi  by sa vytvorilo konkurenčné prostredie. To by  sa síce dočasne spôsobilo nárast cien ale pôsobením trhových síl by sa postupne vytvoril tlak na ich pokles. Ale čo je najpodstatnejšie že stúpla kvalita poskytovaného vzdelania, čo by následne viedlo k ďalším a ďalším pozitívnym efektom. Zároveň by sa samosprávam uvoľnili finančné prostriedky, ktoré by mohli formou kupónov na vzdelanie poskytovať jednotlivým rodičom na uhradenie časti nákladov. To by vytvorilo tlak na obecné materské školy aby si konkurovali so súkromnými a zároveň poskytne väčšiu voľnosť rodičom, ktorý by si mohli vybrať pre akú materskú školu sa rozhodnú. Takýto plán považujem len za čiastočne riešenie problému, lebo nikoho neoslobodí od platenia daní na vzdelanie. Ponecháva však väčší priestor pre voľbu rodičov týkajúcich sa formy vzdelávania, ktoré spoločnosť musí poskytovať.  Ako náhle však začne fungovať trh, zvýši sa kvalita všetkých materských škôl tak, že aj tie najhoršie, aj keď  ich situácia bude horšia ako dnes, budú celkovo kvalitnejšie.

Zdroje:
http://www.adamsmith.org/80ideas/idea/7.htm
http://www.libinst.cz/stranka.php?id=165&highlight=%9Akolstv%ED
http://ekonomika.etrend.sk/123423/svetova-ekonomika/na-verejne-skolstvo-treba-ovela-viac-penazi
http://ekonomika.etrend.sk/102976/slovensko/preco-zrusit-ministerstvo-skolstva
http://ekonomika.etrend.sk/70496/slovensko/neregulovane-sukromne-skolky
http://ms-lienka.webpark.sk/about.html
http://www.detsky-sen.sk/files/main1024.html

Pridaj komentár