Súkromné školstvo

Stručný popis riešeného problému: Súkromné školstvo
Krajina pôvod: India
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Hyderabad

Detailný popis riešeného problému

Konkrétne problémy štátneho školstva rozvojovej krajiny sa líšia od problémov školstva v rozvinutých krajinách, ale podstata týchto problémov zostáva rovnaká. Prieskum PROBE (Public Report on Basic Education in India 1999), naznačuje aké problémy sú v Indii spojené so systémom štátneho školstva. V školách nie je dostatok technického vybavenia, majú veľmi vysoké pomery učiteľ – žiak, a čo je najviac znepokojujúce je, že je tam veľmi nízka úroveň aktivity zo strany učiteľov. Keď výskumníci pracujúci na tomto prieskume navštívili školy a dopredu neboli neohlásení, zistili, že len v 53% štátnych škôl bola vôbec nejaká aktivita učiteľa. V 33% prípadov riaditeľ úplne absentoval. Takisto sa stávalo, že bezohľadný učiteľ nechal školu zatvorenú alebo nefungujúcu po celé mesiace. Našli sa aj školy v ktorých bol učiteľ opitý, viacero prípadov toho, ako učiteľ spal v škole.

Nízka aktivita učiteľov sa dokonca vyskytovala aj v školách s relatívne dobrou infraštruktúrou, vzdelávacími pomôckami a relatívne dobrým pomerom učiteľ – žiak. Dokonca aj v týchto školách našli výskumníci neaktívnych učiteľov, ktorý boli zväčša zaujatí vlastnými koníčkami ako popíjaním čaju, čítaním komixov, jedením orieškov – samozrejme toto robili ak náhodou úplne neleňošili. Vo všeobecnosti, ich aktivita bola úplne minimálna, čo sa týka času i úsilia. Hlavný problém teda vo verejných školách je v tom, že absentuje akýkoľvek pocit zodpovednosti voči rodičom ako zákazníkom.

Detailný popis na riešenie daného problému

Hyderabad je hlavné mesto indického štátu Andhra Pradesh. Je to jedno z najrozvinutejších miest v krajine a momentálne je centrom informačných technológií, biotechnológií a outsourcingu business procesov (call centrá, ľudské zdroje, účtovníctvo, mzdy…). V meste a jeho okolí paralelne funguje štátne a súkromné školstvo.

Návštevník Hyderabadu, ale aj iných indických miest by bol prekvapený množstvom súkromných škôl nachádzajúcich sa snáď na každom kroku.  Mnoho z týchto škôl sa spája do spoločných dobrovoľných združení. Jedno také, najväčšie v štáte Andhra Pradesh je the Federation of Private Schools Management, Hyderabad. Združenie bolo založené v roku 1997 bez cudzej pomoci (štátnej), riaditeľmi súkromných škôl. Tieto školy videli prínosy v zdieľaní svojich študijných materiálov a zameraní sa na riešenie spoločných problémov. Do združenia patrí asi 500 škôl, čo je asi 10% všetkých súkromných škôl v Andhra Pradesh a takmer 50% všetkých v Hyberabade. Pričom 40% je štátom uznaných a  60% neuznaných. 13 škôl ktoré patria do združenia a boli ochotní stretnúť sa a odpovedať na otázky formou dotazníkového prieskumu. Prvých 12 z týchto škôl sa nachádza v rozličných častiach okolo Hyderabdu – Bahadupina, Malakpet, Ziaguda, and Ranga Reddy. Trinásta je v malej farmárskej dedinke Pargi Mandal.

Pupil Numbers, Number of Free Scholarships, Pupil Fees
Veľkosť škôl je od približne 100 do 200 študentov. Školné sa líši podľa stupňa vzdelania. Rozsah v škole s najnižšími poplatkami je od 0,6$ – 0,83$ mesačne a v škole s najvyššími poplatkami od 3,57$ – 4,76$ mesačne. Veľmi zaujímavé je, že všetky okrem troch škôl majú významný počet štipendií – voľných miest pre najchudobnejších študentov. 5 z týchto škôl malo medzi 15-20% študentov, ktorým bolo štipendium udelené. Hoci sú tieto školy určené hlavne pre chudobných, najchudobnejší ich môžu navštevovať zadarmo.

Kvalitu vyučovacieho procesu ovplyvňuje aj počet žiakov, ktorým sa musí učiteľ venovať. Pre všetky školy bol pomer učiteľ – žiak v rozpätí 1:22 až 1:35. Toto je pozoruhodný údaj, pretože tento pomer je v štátnych školách oveľa vyšší. V štátnych školách sa pohybuje okolo 50:1.

Správa školy a jej manažment
Správa školy je vo všetkých 13 prípadoch škôl rovnaká, každá je spravovaná buď cirkevným, charitatívnym alebo vzdelávacím spolkom. Avšak je nutné poznamenať, že to neznamená, že by fungovali ako nejaká charita financovaná z dobročinných príspevkov.  Všetky školy bez výnimky fungujú na komerčnom princípe, v zmysle že sú samofinancované, a bez výnimky všetky získavajú svoj príjem prostredníctvom školného, komerčných pôžičiek, alebo predajom tovarov.

Popis výsledkov riešenia problému

Táto vlastnosť súkromných škôl odkrýva kľúčovú úlohu zodpovednosti v školskom systéme. V súkromných školách sú učitelia zodpovedný manažérovi, ktorý ich môže vyhodiť, a prostredníctvom neho rodičom, ktorí môžu svoje dieťa prehlásiť do inej školy.

V štátnej škole, reťaze takejto zodpovednosti sú oveľa slabšie, pretože učitelia tu majú zaistené miesto zo stálym platom a podporu nezávislú na výkonnosti.

Chudobný rodičia sú ochotní platiť svojim deťom dochádzku do súkromnej školy pretože chápu, že kvalita je tu oveľa vyššia ako v štátnych školách. V priemere, kvalita je vyššia čo sa týka veľkosti aktivity učiteľov (čas strávený učením), kvalitou výučby, a predmetmi ktoré sú vyučované (súkromné školy sú oveľa viac motivované napĺňať dopyt požadovanými predmetmi). Kvalita je vyššia pretože existuje zodpovednosť súkromnej školy voči rodičovi.

Avšak keď sa tím spýtal väčšej vzorky rodičov, veľká väčšina z nich deklarovala, že pokiaľ by boli náklady na školu rovnaké v štátnej i súkromnej škole, radšej by deti posielali do súkromnej školy.

Štatistické štúdie poukazujú aj na vyššiu kvalitu súkromných škôl v zmysle kvantity a kvality vyučovania, a to sa premieta i do väčších úspechov. Jedna štúdia sa zamerala na úspešnosť študentov v štandardizovaných testoch a porovnávala študentov súkromných a štátnych škôl  v štáte Madhya Pradesh a Uttar Pradesh. Po tom, ako skontrolovali ostatné faktory, ktoré by mohli mať na odlišné výsledky vplyv, obe štúdie ukázali, že študenti súkromných škôl dosahujú lepšie výsledky ako tie zo štátnych. Avšak súkromné školy dosiahli lepšie výsledky pri nižších nákladoch a preto sú oveľa viac efektívne ako ich štátne náprotivky.

Hlavnou výhodou súkromných škôl je, čo bolo zdôraznené samotnými rodičmi, je že sú schopné vyučovať v angličtine – čo trh v dnešnej dobe veľmi oceňuje. Novelizácia indickej ústavy prikazuje, že všetky štáty musia vyučovať deti v ich materinskom jazyku, pričom väčšina rodičov cíti, že rodina dokáže adekvátne naučiť deti rodný jazyk, a znalosť angličtiny je potrebná pre ostatný svet. Tím výskumníkov našiel oveľa vyššiu aktivitu v týchto školách, aj keď pracovné prostredie nebolo o nič lepšie v týchto školách. V súkromných školách učitelia skutočne učili, napriek tomu, že boli platení menej ako ich kolegovia v štátnych školách.

Zdroje:
David T. Beito, Peter Gordon, Alexander Tabarrok: The Voluntary City: Choice, Community, and Civil Society, Independent Institute 2002, s. 462, ISBN: 0-472-08837-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyderabad,_Andhra_Pradesh

 

Pridaj komentár