Súkromný domov dôchodcov

Stručný popis riešeného problému: Súkromný domov dôchodcov
Krajina pôvodu: Spolková republika Nemecko
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Mainhardt
Rok realizácie: 1991 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Slovensko starne. Podľa odborníkov sieť zariadení potrebných na starostlivosť o seniorov je nedostatočná. Chýbajú liečebne pre chorých, v domovoch dôchodcov sa čaká na umiestnenie roky. Na Slovensku je približne dvesto domovov dôchodcov a trinásť domovov – penziónov pre dôchodcov. V týchto domovoch bolo predvlani 14 961 miest. Zriaďovateľmi pobytových zariadení pre seniorov sú obce, mestá, samosprávne kraje, cirkvi, neziskové organizácie alebo súkromné spoločnosti. Verejný sektor spravuje veľkú časť týchto zariadení pričom štát ročne vynakladá na tieto zariadenia približne 1,5 miliardy korún, čo po prepočítaní predstavuje dotácie 110 tisíc korún na jedno miesto. Okrem toho však seniori platia za poskytovanú starostlivosť prostredníctvom svojich dôchodcovských príspevkov, z ktorých podstatná časť putuje práve do týchto zariadení . Avšak zriedkavý nie je ani jav, kedy rodiny seniorov umiestnených v domovoch dôchodcov  musia platiť dodatočné peniaze za poskytované služby. To je v prípade že dôchodok opatrovanej osoby nie je dosť vysoký aby pokryl náklady zariadenia. Ani to však nepokrýva náklady verejných domovov dôchodcov a na Slovensku sa už pomaly nenájde domov dôchodcov, kde by od človeka nežiadali pri nástupe peňažný dar. Niekde to nazývajú sponzorským, inde jednorazovým príspevkom. Jeho výšku najnovšie stanovujú miestne alebo regionálne samosprávy. Jeho výška sa pohybuje v rozpätí od 5 do 80 tisíc korún, to záleží od jednotlivých samospráv. Po jeho zaplatení môže byť žiadateľ prednostne prijatý – tým vzniká v týchto zariadeniach priestor na korupciu a tá sa v sociálnych ústavoch  veľmi ťažko dokazuje. Dostať sa do domova dôchodcov však nie je jednoduché lebo v poradovníkoch do domovov dôchodcov sa eviduje približne 10 tisíc žiadostí o umiestnenie. Poradovníky do domovov dôchodcov nie sú len dôsledkom rastúcej potreby, ale aj zlej štruktúry služieb. Na Slovensku  chýba podporované bývanie pre starších (domy s opatrovateľskou službou a penzióny), chýba opatrovateľská služba v domácnosti, denné, týždenné či dočasné stacionáre a úplne chýbajú ošetrovateľské domy pre najťažšie zdravotné stavy.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Mainhardt je malé mestečko, ktoré má niečo cez 5 tisíc obyvateľov a leží v spolkovej krajine Baden-Württemberg. V tomto meste sa nachádza jeden z niekoľkých stoviek  penziónov pre seniorov, ktoré sú roztrúsené po celom Nemecku. Celkový počet týchto zariadení presahoval 10 tisíc, pričom len v posledných dvoch rokoch bolo otvorených viac ako 600 nových súkromných domovov. Z celkového počtu domovov dôchodcov len 10 % patrí pod verejný sektor, čiže spolkové štáty, okresy, mestá o obce. Ostané zariadenia prevádzkujú neziskové organizácie a cirkevné spoločenstvá a 30 % z celkového počtu súkromní podnikatelia. V Nemecku polovicu z kapacity  poskytovanými súkromnými podnikateľmi tvoria koncerny, ktoré prevádzkujú celé siete podobných zariadení pre seniorov. Čo sa týka cenovej politiky na trhu existuje veľká konkurencia, takže ceny sú porovnateľné so štátnymi zariadeniami, v niektorých spolkových krajinách sú dokonca nižšie. Samozrejme, že existujú aj luxusnejšie zariadenia pre bonitnejších klientov, ktorý sú si ochotní za nadštandardné služby priplatiť.

Popis výsledkov riešenia

Ako je zrejmé z popisu stratégie na riešenie problému dosiahlo sa v Nemecku niekoľko pozitív v porovnaní zo systémom fungujúcim u nás . Vstupom súkromného sektora, ktorý postupne ovládol dané odvetvie sa vytvorilo konkurenčné trhové prostredie, čo po určitej dobe viedlo k poklesu cien za poskytované služby. Ceny v súkromných domovov boli spočiatku problém lebo boli pomerne vysoké oproti štátnym zariadeniam, ktorým nemohli konkurovať. Tieto nadštandardné služby si vtedy mohla dovoliť len malá skupina solventnejších občanov. Zavedením paušálnych platieb na jedno vytvorené miesto sa situácia pre súkromných podnikateľov zlepšila. Postupom času sa zmiernili aj  legislatívne bariéry a zjednodušil vstup do odvetvia sa začala na trhu vytvárať konkurencia. V tejto dobe začalo vznikať veľkého množstva súkromných domovov dôchodcov. Týmto hromadným rozšírením sa vyriešil ďalší problém a to čakacie listiny, ktoré v Nemecku takmer neexistujú. Ako náhle sa na trhu vytvorí na určitom území dopyt po danej služby, motivuje to súkromný sektor aby vzniklo zariadenie, ktorý tento dopyt pokryje. Všeobecne môžeme sledovať aj nárast kvality poskytovaných služieb, lebo presadiť sa na trhu si vyžaduje dodržiavať určitú úroveň služieb, ktorá sa ostrým  konkurenčným bojom narastá. Dohľad nad týmito zariadeniami má Nemecku zvláštny úrad skúmajúci prípady zanedbania starostlivosti alebo porušenia zákona.  Štát tu má len kontrolnú funkciu a určuje základný rámec fungovania odvetvia. Súkromným podnikateľom pritom ponecháva veľkú slobodu a spolieha sa pritom na „neviditeľnú ruku trhu“, ktorá efektívne riadi celé odvetvia. Tento systém je pritom prospešný pre všetky strany pre štát – úspora nákladov, pre súkromný sektor – rozvoj podnikania a rast príjmov súkromníkov, a pre občanov – vyššia kvalita, nižšie ceny a dostupnosť služby.

Zdroje:
http://www.lindenhof-gmbh.de/frameset.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Mainhardt
www.mainhardt.de/
http://www.transparency.sk/den_tlac/040817_za_do.htm
http://www.sme.sk/c/3703026/Domovy-dochodcov-maju-stovky-ziadosti.html
http://www.seniorville.sk/caste_otazky.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Altenheim

Pridaj komentár