Súkromný prevádzkovateľ cintorína

Stručný popis riešeného problému: Súkromný prevádzkovateľ cintorína
Krajina pôvodu: Spolková republika Nemecko
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Bergisch-Gladbach, Nordrhein-Westfalen
Rok realizácie: 2006 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Na Slovensku sú cintoríny v správe samosprávy alebo cirkevných spoločenstiev, ktoré majú na starosti prevádzku týchto zariadení od  udržiavania čistoty areálu, domu smútku až  po elementárne činnosti, spojené s ich bezproblémovým fungovaním. Cirkevné spoločenstvá hradia prevažnú časť nákladov zo štátnych príspevkov a milodarov veriacich. Samospráva účtuje za každé pohrebné miesto povinné poplatky, ktorý by mali pokrývať náklady na jeho prevádzku, skutočnosť je však iná. V rozpočtoch samospráv sú však každý rok vyhradené finančné prostriedky, ktoré sú určené na  dodatočné prevádzkové náklady. Môže sa zdať, že sa jedna o drobné rozpočtové položky ale keď si zoberieme, že v každej väčšej obci alebo mesta sa nachádza cintorín nejde tu o nezanedbateľné peniaze. Tieto prostriedky pochádzajú  z vreciek daňových poplatníkov a mohli by byť využité efektívnejšie, ak by sa previedla liberalizácia legislatívy v danej oblasti.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Bergisch-Gladbach je okresné mesto východne od Kolína. Nachádza sa v spolkovom štáte Nordrhein-Westfalen a má 105 tisíc obyvateľov. Donedávna bolo v Nemecku takmer neznáme ale všetko sa zmenilo v roku 2006. Vtedy tam bol oficiálne otvorený prvý súkromný cintorín v Nemecku, ktorý založil jeden z miestnych podnikateľov. Túto službu však pojal veľmi originálne, čím sa jeho projekt stal jedinečným z viacerých hľadísk. Ako prvé by som načrtol jeho alokáciu. Nachádza sa na pozemku, ktorý má rozlohu 30 tisíc m2. Jeho prevažná časť je v lese, ktorý slúži na pohrebné obrady. Pozostalí majú možnosť slobodne sa rozhodnúť na mieste, type pomníku, obrade, hudbe  – proste na všetkom čo si len dokážete predstaviť. V areáli sa nachádzajú sochy, amfiteáter, vydláždené chodníky, čo sa  nedá porovnať s klasickým cintorínom. Čo sa týka financovania, poplatky sú dokonca nižšie ako na klasických cintorínoch pod správou samospráv alebo Cirkví, aj napriek tento súkromný prevádzkovateľ vytvára zisk. V areáli cintorína sa nachádzajú rôzne dodatočné služby ako sú obchody s kvetmi, vencami, pomníkmi, pohrebníctvo a iné. Tieto zarábajú na prevádzkové náklady. Záujem zo strany verejnosti je veľmi veľký, a za necelý rok od otvorenia bolo rezervovaných 60 percent miest z celkovej kapacity cintorína.  Predpoklady pre to boli vytvorené necelý rok predtým, kedy bola v spolkovom štáte Nordrhein-Westfalen schválená nová legislatíva. Táto  umožnila liberalizáciu trhu a upravila podmienky pre súkromných prevádzkovateľov cintorínov, a tým otvorila dvere k vzniku prvého takéhoto zariadenia.

Popis výsledkov riešenia

Výsledkom riešenia je, že odstránením legislatívnych obmedzení v  sektore služieb sa umožnila liberalizácia trhu a vytvorenie konkurenčného prostredia. V takomto prostredí sa uplatňuje trhový mechanizmus, v ktorom vstupuje do interakcie ponuka a dopyt. Toto prináša v našom konkrétnom prípade nasledovné výhody. Vznikom súkromných prevádzkovateľov sa znižuje rozpočtové zaťaženie pre samosprávy, pre ktoré bolo prevádzkovanie týchto služieb neefektívne.  Zároveň vytvára tlak na samosprávy, že ak budú chcieť v budúcnosti uspieť v danej oblasti budú musieť hospodáriť efektívnejšia, rozšíriť služby a tým sa vyrovnať s konkurenčným tlakom súkromných prevádzkovateľov. Pre občanov to prináša asi najviac pozitív okrem trhového tlaku na znižovanie cien je tu aj možnosť slobodnej voľby. Tá bola doteraz obmedzovaná predovšetkým konzervativizmom a uniformitou poskytovaných  služieb zo strany samospráv a cirkevných spoločenstiev. Títo prevádzkovatelia  si boli vedomí existencie legislatívnych obmedzení, čo na nich nevytváralo žiaden tlak na zlepšovanie služieb alebo zvyšovanie finančnej efektívnosti. V postate všetci ponúkali takmer rovnaké služby a ani v cenách nebol výrazný rozdiel, čiže sa nedalo hovoriť o konkurenčnom prostredí.

Zdroje:
http://de.wikinews.org/wiki/Erster_Bestatter_mit_eigenem_Friedhof
http://de.wikipedia.org/wiki/Bergisch-Gladbach
http://www.wdr.de/themen/kultur/2/friedhof_privat/index.jhtml
http://www.koeln.de/cms/artikel.php/109/26605/artikel.html
http://www.faz.net/s/RubCD175863466D41BB9A6A93D460B81174/Doc~EB3E151B254154C7BAA34F66C13665BFF~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.trauerkulturblog.de/privatfriedhof-und-bestattungsrecht

 

Pridaj komentár