Ťažký legislatívny zločin

Ministerstvo financií poslalo podnikateľom minulý týždeň mimoriadny balík. Nachádza sa v ňom až sedem (!) noviel daňových zákonov. O dani z príjmov, o dani z pridanej hodnoty, o správe daní, o správnych poplatkoch, o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach.

Mimoriadny obsah daňového balíka je dôvodom na stav najvyššej pohotovosti medzi podnikateľmi. K tomuto postoju ich oprávňujú nespočetné neblahé skúsenosti z minulosti. V novelách daňových zákonov sú totiž často skryté míny, ktoré začnú vybuchovať až s odstupom času. A čas je potrebný aj k tomu, aby tieto míny bolo možné v predložených zákonoch odhaliť. Práve čas však ministerstvo podnikateľom nedoprialo. Vyhlásilo časovú tieseň a na vyjadrenie k štyrom predloženým novelám zákonov poskytlo podnikateľom de facto jeden pracovný deň a k zvyšným trom návrhom dva pracovné dni. Tento postup sa dá označiť za ťažký legislatívny zločin a vzhľadom na okolnosti to nebude prehnané tvrdenie.

Táto vláda, rovnako ako väčšina predchádzajúcich, sa v programovom vyhlásení zaviazala zlepšiť kvalitu prijímaných zákonov. To predpokladá zlepšenie procesu konzultácií s dotknutými subjektami. Práve preto boli v nedávnej minulosti pravidlá vlády pre schvaľovanie legislatívy doplnené o nový inštitút, tzv. predbežné pripomienkové konanie. Ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním majú predkladatelia ich návrhy prekonzultovať v predbežnom konaní. A do riadneho konania predložiť legislatívne zmeny už prekonzultované s dotknutými subjektami. Zámer je to chvályhodný. To by však vláda nesmela vlastné zámery torpédovať v každodennej praxi konaním, ktoré je s nimi v tom najpríkrejšom rozpore. Dať podnikateľom jeden alebo dva dni na vyjadrenie k siedmim návrhom daňových zákonov, je presne takýmto torpédom, ktoré z predbežného konania urobilo dokonalú frašku.

A čo k tomu ministerstvo financií viedlo? To na ospravedlnenie vyhlásenia časovej tiesne používa niekoľko značne nepresvedčivých dôvodov, ako napr. termín parlamentných volieb, termín schválenia programového vyhlásenia, či dokonca termín rokovania tripartity. Najpikantnejší z nich je ale tento: predsedníctvo SR v Rade EÚ! To zrejme pre ministerstvo financií prišlo náhle a nečakane. Podstatnejšia je však nasledujúca otázka: ako môže vláda od firiem a občanov chcieť, aby rešpektovali ňou pripravované zákony, ak sama nedodržiava vlastné pravidlá?

Ján Oravec

Pridaj komentár