Tlačová správa, Monitoring 46. schôdze NRSR

Projekt „Poslanci pod lupou “je iniciatívou Nadácie F.A. Hayeka Bratislava v spolupráci so Združením daňových poplatníkov Slovenska za finančnej podpory Friedrich Naumann Stiftung. Cieľom projektu je upozorniťslovenskú verejnosť na vplyv rozhodovania politikov na peňaženky občanov a ich vplyv na podnikateľsképrostredie a pracovné miesta. Nadácia F.A. Hayeka a Združenie daňových poplatníkov Slovenska zrealizovali analýzu zákonov predložených do NR SR za 46. schôdzu parlamentu 6. volebného obdobia. Analýza bola realizovaná z hľadiska dopadov prerokovávaných zákonov na peňaženku občanov a na podnikateľské prostredie.

Hlavné závery: 46. schôdza Národnej rady bola znova nemalou záťažou pre peňaženky občanov, ako aj pre podnikateľské prostredie. Počet zákonov ovplyvňujúcich negatívne podnikateľské prostredie a aj peňaženky občanov (19) opäť prevyšovalo počet pozitívne vplývajúcich zákonov (15).

Ako utrpela peňaženka občanov?

Poslanci NR SR na 46. Schôdzi schválili 26 zákonov a neschválili 34 zákonov (v prvom, druhom, alebo treťom čítaní). Zo schválených zákonov (26) bolo:

  • 10 zákonov (38%), ktoré finančne zaťažovali peňaženku občanov a podnikateľov.
  • 7 zákonov (27%), ktoré šetrili peňaženku občanov a podnikateľov.

Ostatné zákony nemali vplyv na peňaženku občanov (napr. Novela zákona o petičnom práve a o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci).

penazenky

penazenky 2

Ako poslanci podporili podnikateľské prostredie?

Poslanci NR SR na 46. schôdzi schválili 26 zákonov a neschválili 34 zákonov (v prvom, druhom, alebo treťom čítaní). Zo schválených zákonov (26) bolo:

  • 9 zákonov (35%), ktoré zhoršovali podnikateľské prostredie.
  • 8 zákonov (31%), ktoré zlepšovali podnikateľské prostredie.

Ostatné normy nemali vplyv na podnikateľské prostredie (napr. Novela zákona o petičnom práve a o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci).

pod 1

Pod 2

Pod 3

Martin Lindák

46 schodza sumar

Analýza dopadov k 46. schôdzi NR SR

Press-release-46th-session

Tabulky-a-grafy-k-46.-schôdzi-NR-SR

Tlacova_sprava_poslanci_pod_lupou_46.scho-dza

 

 

Pridaj komentár