Učiace sa Slovensko – opäť len prikazovanie

Ministerstvo školstva nedávno predstavilo viac ako 200-stranový dokument s názvom Učiace sa Slovensko. Dokument opisuje školstvo ako by malo o pár rokov vyzerať, pričom by sa malo odlišovať od súčasného stavu. Skupina expertov dala hlavy dokopy a vytvorila desiatky strán o tom, ako by mali školy a vzdelávanie fungovať, koľko a akých študentov bude zo škôl vychádzať a ako sa učitelia musia zmeniť za pár rokov, pretože to čo robia teraz je už mimo reality. Dokument obsahuje len niekoľko dátumov, kedy by mali byť reformy implementované. Inak je úplne bez vyčíslenia potrebných finančných prostriedkov. A zatiaľ je to len hrubý „filozofický náčrt.“

Jeho hlavným problémom, že sa od starších dokumentov vôbec nelíši v jednej veci. V prikazovaní. A v tom vidíme hlavný problém školstva a dôvod prečo sa neprispôsobí súčasným pomerom vo svete. Aj keď je potrebné priznať, že v rámci dokumentu existuje iniciatíva poskytnúť školám viac slobody. Presnejšie, aby si mohli prispôsobovať obsah učiva, samozrejme v primeranej miere. Avšak zvyšok dokumentu úplne zapadá do popísaného autoritatívneho obrazu. Opisuje čoho by sa malo viac či menej učiť. Aké predmety by mali byť kľúčové, či ako by mala vyzerať maturita. Rovnako stanovuje percento študentov, ktorí by mali ísť na gymnáziá. Pričom je ťažko posúdiť na základe čoho sa dopracovali k určitému percentu alebo obrazu budúceho školstva. Pravdepodobne je to len arbitrárne rozhodnutie, alebo rozhodnutie na základe porovnania s ostatnými krajinami v Európskej únii.

Naopak v rámci nami predstaveného dokumentu Athéna++, za najdôležitejší prvok v školstve považujeme slobodu študenta a jeho rodičov. Aby sa mohli práve oni rozhodnúť, kde pôjdu a čo bude pre syna/dcéru najlepšie. Navrhujeme, aby sa nefinancovalo prostredníctvom normatívov, ale aby finančné prostriedky dostali priamo na osobný účet rodičia/študenti, ktoré by použili na konkrétne vzdelanie.  Rovnako aj školy by mali mať slobodu vo vytváraní učebného plánu, aby tak mohli úspešne konkurovať ostatným školám na trhu. Samozrejme, v rámci systému by sa určili minimálne požiadavky napríklad v rámci matematiky či jazykových znalostí. Napriek tomu by bol systém do značnej miery v oblasti výučby nezávislý. Vhodne nastavený systém založený hlavne na slobode študentov či škôl tak vytvorí systém, ktorý bude oveľa pružnejší v prispôsobovaní sa súčasnému pracovnému trhu. Vytvorí konkurenčné prostredie, ktoré je v ekonomike motorom rastu.

Martin Lindák

Pridaj komentár