V ekonomickej slobode Slovensko poskočilo o 10 miest

Podľa údajov z roku 2019 je ekonomicky najslobodnejší Hongkong, Slovensko kleslo na 40. miesto. Spomalenie ekonomického rastu môže zvyšovať tlak na obmedzovanie ekonomickej slobody v budúcnosti.

Bratislava, September 2019 – Ekonomicky najslobodnejšou krajinou na svete zostáva podľa najnovších výsledkov Indexu ekonomickej slobody Hongkong. Rebríček zostavil mimovládne organizácie z celého sveta, združených pod hlavičkou „Economic Freedom Network“, pod vedením kanadského Fraser Institute. Slovenským partnerom pri zverejňovaní Indexu je Nadácia F. A. Hayeka za podpory nemeckej nadácie Friedrich Naumann Stiftung.

Na konci tabuľky, porovnávajúcej úroveň ekonomickej slobody v 162 krajinách sveta, sa umiestnili Líbya a Venezuela.

Rebríček vychádza z dostupných údajov porovnateľných pre všetky hodnotené krajiny. Keďže takéto údaje sú dostupné len historicky, rebríček zobrazuje stav, ktorý v jednotlivých krajinách sveta platil na konci roka 2017.

Slovenská republika sa umiestnila na 40. mieste spomedzi 162 porovnávaných krajín. Ekonomická sloboda tak podľa rebríčka bola v našej krajine porovnateľná napríklad s Portugalskom (39. priečka) či Belgickom (40. priečka). Rating ekonomickej slobody Slovenska dosiahfol 7,51 bodu z desiatich možných. Rating ekonomicky najslobodnejšieho Hong-kongu pritom dosiahol 8,91 bodu.

Hodnotenie Slovenska sa oproti poslednému porovnávanému roku 2016 zlepšilo o 0,14 bodu, čo sa prejavilo postupom o desať miest v porovnaní s predošlým rokom. Najlepšie umiestnenie dosiahlo Slovensko v oblasti slobody medzinárodného obchodovania.

V tomto ukazovateli sa naša krajina umiestnila dokonca na 19. priečke spomedzi všetkých 162 štátov hodnotených v rebríčku. Vysoké bodové hodnotenie získalo Slovensko aj za menovú stabilitu, kde skončilo na 34. mieste.

Naopak, najhoršie hodnotenie Slovensko získalo v oblasti veľkosti vládneho sektora (80. miesto).

Index ekonomickej slobody každoročne porovnáva 42 rozličných ukazovateľov v piatich oblastiach, a na ich základe zostavuje rebríček krajín podľa rozsahu ekonomickej slobody v nich. Pri jeho zostavení pôsobil americký ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny, Milton Friedman.

Základným princípom, ktorým sa zostavovanie Indexu ekonomickej slobody riadi, je, že pravidlá, ktoré umožňujú vyšší rozsah osobnej slobody, dobrovoľnej výmeny, konkurencie na otvorenom trhu, vymáhateľnosti práva a ochrany súkromného vlastníctva, vedú k vyššiemu hodnoteniu ekonomickej slobody v tej – ktorej krajine.

Medzi najslobodnejšie krajiny sa tento rok okrem víťazného Hongkongu zaradili aj Singapur (rating ekonomickej slobody 8,71 bodu), Nový Zéland (8,50), Švajčiarsko (8,40), Spojené štáty (8,19), Írsko (8,13), Spojené kráľovstvo (8,09), Kanada (8,08), Austrália (8,07) a Maurícius (8,07).

Najmenej slobodnými krajinami sú Líbya (161. miesto) a Venezuela (162. miesto).

Z analýzy a porovnania výsledkov Indexu ekonomickej slobody s inými ukazovateľmi zo zdrojov OSN, Svetovej banky, Európskej únie či Transparency International a iných jednoznačne vyplýva záver, že prosperita krajín závisí od ekonomickej slobody.

Ekonomicky najslobodnejšie krajiny podľa Indexu ekonomickej slobody majú najvyššiu úroveň HDP na obyvateľa i rastu reálneho HDP, najnižšiu mieru chudoby, najvyššiu mieru ľudského rozvoja, najnižšiu mieru korupcie a najvyššiu priemernú dĺžku života obyvateľov.

Úroveň ekonomickej slobody sa v posledných desaťročiach globálne zlepšovala. V kontexte skúseností z dopadov prijímaných opatrení proti dôsledkom hospodárskej a finančnej krízy spred desiatich rokov je však výhľad do budúcnosti podľa zostavovateľov indexu neistý vo svetle spomalenia ekonomiky krajín Západnej Európy.

Kompletné výsledky Indexu ekonomickej slobody, vrátane tabuliek pre jednotlivé krajiny a metodiky výskumu, sú zverejnené na internetovej stránke www.freetheworld.com.

Kontakt:

Martin Reguli

Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

0908 606 941

reguli.martin @gmail.com

Pridaj komentár