Venujte 2% z dane na podporu aktivít Nadácie F. A. Hayeka!

Vážení priatelia,

dovoľte nám, aby sme Vás aj tento rok oslovili s prosbou o venovanie 2 % (právnické osoby – 1 %) z dane z príjmu na podporu aktivít Nadácie F. A. Hayeka. Nejedná sa o peniaze navyše, ale prostriedky z Vami už zaplatenej dane. Nenechajte tieto peniaze štátu a podporte vzdelávanie mladých ľudí v oblasti ekonómie a šírenie liberálnych myšlienok na Slovensku aj touto cestou. 

Uvedené príspevky budú použité výlučne na vzdelávacie, publikačné a vedecko-výskumné účely, v súlade s nadačnou listinou a s platnou legislatívou.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu

Tím Nadácie F. A. Hayeka

 1. Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec a na základe ročného zúčtovania dane Váš podiel na zaplatenej dani vo výške 2% je viac ako 3,00 Eur:
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Na základe údajov z Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO  o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
 • Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, môžete prijímateľovi poukázať podiel až do výšky 3% zaplatenej dane
 • Obidve tlačivá, vyplnené a potvrdené zamestnávateľom je potrebné do 30. 04. 2019 doručiť na miestne príslušný daňový úrad (podľa miesta vášho bydliska) – adresu si nájdete na tomto linku – https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 1. Pokiaľ ste fyzická osoba, podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov FO na tlačive typu A alebo B a Váš podiel na zaplatenej dani vo výške 2% je viac ako 3,00 Eur:
 • V tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO, typ A vyplňte oddiel VIII. vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona
 • V tlačive daňového priznania k dani z príjmov FO, typ B vyplňte oddiel XII. vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona
 • V tlačive daňového priznania typu A alebo B vyplňte nasledovné údaje o prijímateľovi:

IČO:    31784577

Právna forma: Nadácia

Názov: Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

Sídlo: Jašíkova, číslo: 6, PSČ: 821 03, obec: Bratislava

 • Riadne vyplnené daňové priznanie typu A alebo B doručte v lehote na podanie DP na Váš miestne príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu FO
 1. Pokiaľ ste právnická osoba, podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov PO:
 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00€.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane, ak darovala, tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane
 • V tlačive daňového priznania k dani z prímov PO vyplňte časť VI. vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO
 • V tlačive daňového priznania vyplňte nasledovné údaje o prijímateľovi:

IČO : 31784577

Právna forma: Nadácia

Názov: Nadácia F. A. Hayeka Bratislava

Sídlo: Jašíkova , číslo: 6, PSČ: 821 03, obec: Bratislava

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie DP na Váš miestne príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmu PO

Poznámka:

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady.

Pridaj komentár

Categorized: Aktivity