Video: Monetárny systém 21. storočia

James Turk, GoldMoney Foundation, Veľká Británia

Konferenciu “Budúcnosť peňazí“ organizovala Nadácia F.A. Hayeka v spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung a Konzervatívnym inštitútom M.R. Štefánika dňa 2.12.2011.

Pridaj komentár