Voľný čas v príjemnom parku

Stručný popis riešeného problému: Voľný čas v peknom, príjemnom a bezpečnom mestskom parku
Krajina pôvodu: Nemecko
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Mannheim
Rok realizácie: 1975 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Len skutoční dobrodruhovia vyhľadajú v mestskom parku polorozpadnutú drevenú lavičku a začítajú sa do kníh. A len skutoční pomätenci si na nepokosenom trávniku rozložia deku s cieľom spraviť si s blízkymi menší piknik.

Park sa tiež stáva domovom rôznych sociálnych živlov, ktorí devastujú posledné lavičky slúžiace verejnosti alebo slovne, prípadne aj fyzický obťažujú okoloidúcich. A nedobrá povesť, ktorú má mestký park cez deň sa stáva ešte horšou v noci.

Mestské parky sú teda skôr obávaným ako oddychovým miestom. V mnohých prípadoch nie sú konečným cieľom vyhľadávania oddychu… stávajú sa len prechodnou zastávkou, na cestu k inému, lepšiemu a bezpečnejšiemi miestu, alebo nám ležia v ceste do práce, do školy či na autobusovú stanicu. A za takýchto okolností naozaj nemáme kedy obdivovať vzácny druh stromu či zastaviť sa pri kamennom altáne, o ktorého stavbu sa pred storočím postaral nejaký miestny šľachtic.

Samosprávy teda stoja pred úlohou, zbaviť parky ich nedobrej až zlej povesti a pretvoriť ich na vyhľadávané miesta oddychu.

Detailný popis stratégie na riešenie problém

Luisenpark bol v Mannheime založený na prelome 19. a 20. storočia. Okamžite sa stal obľúbeným miestom trávenia voľného času. Kľúčovým pre jeho ďalší rozvoj sa stala celonemecká prehliadka mestkých parkov a záhrad v roku 1975. Pri tejto veľkolepej príležitosti sa areál parku rozšíril, pribudli v ňom mnohé atrakcie, ktoré ďaleko prevyšujú len odduchové posedávanie na lavičke, ako napríklad skleník s tropickými rastlinami či možnosť plavby v slepom ramene rieky Neckar na loďkách.

Celý tento zázrak funguje na báze verejnosti slúžiacej spoločnosti s ručením obmedzeným (v skratke  gGmbH je práve úvodné „g“ odvodené od nemeckého pojmu evokujúcemu istú službu v prospech verejnosti). Tento pojem je špecifikom nemeckého obchodného zákonníka. Tvorí akýsi kompromis medzi treťosektorovou nadáciou a obchodnou spoločnosťou založenou za účelom zisku.  Pri sledovaní a neodklonení sa od účelu svojho vzniku je totiž takýto subjekt daňovo zvýhodnený. Stadtpark Mannheim gGmbh tak v úzkej kooperácii s mestom, ktorému štát v určitých oblastiach zveril vykonávanie samosprávy a s tvorivým podnikateľským duchom vlastného vedenia naozaj slúži verejnosti.

O tom, že táto služba nie je a nemôže byť zadarmo však svedčí viacero skutočnosti, na ktoré však obyvatelia Mannheimu boli ochotní pristúpiť. Prvým faktorom bolo, že Mannheimčania sa museli rozlúčiť s ilúziou príjemne a bezpečne stráveného voľného času v priestore, vstup do ktorého je voľný. Luisenpark preto obklopuje systém plotov a zábradlí a je doň možné vstúpiť len po zaplatní vstupného pri pokladni. Miest, z ktorých možno park opustiť je už viac a sú tvorené bránami, ktoré sa otáčajú len v jednom smere – von z parku. Celodenné vstupné pre dospelého obyvateľa mesta v súčasnosti činí 4 eurá, celoročné 30 eur. Samozrejmosťou sú zľavy zo vstupného pre študentov, mládež, rehoľníkov, vojakov. S prvou skutočnosťou, súvisí druhá. Park nie je miestom, cez ktoré prejdete a odignorujete jeho atrakcie, zaujímavosti, len preto, aby ste sa presunuli z jedného konca mesta na druhý a park vám ležal v ceste.. ibaže by ste mali celoeročné vstupné. Nuž a po tretie, Mannheimčania sa ďalej museli zmieriť s tým, že park je otvorený len cez deň, večer a na noc sa zatvára, v závislosti od ročného obdobia, približne však okolo deviatej hodiny večer.

Popis výsledkov riešenia

Luisenpark sa rozprestiera na ploche viac ako 40 hektárov a slúži mestu s takmer 300 tisíc obyvateľmi, ktorí sú naň patrične hrdí. Exotické stromy, rozsiahle trávnaté plochy, možnosti športovania, grilovania, plavby sú akousi pridanou hodnotou. Možné je však aj nájsť jedno z mnohých skladacích ležadiel, rozprestrieť si deku a naučiť sa na skúšku. Lusienpark tak aj za prítomnosti socialistických poslancov v zastupiteľstve slúži luxusnému, ale aj celkom obyčajnému účelu zriadenia mestského parku. A optimálnu správu takéhoto areálu by sme určite mohli skombinovať aj s možnoťami slovenského podnikateľského a treťosektorového zákonodarstva, bez špecifika gGmbH.

Zdroje:
http://www.mannheim.de/io2/browse/Webseiten/Tourismus/english/citytour/luisenpark
http://www.stadtpark-mannheim.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinn%C3%BCtzige_GmbH
http://en.wikipedia.org/wiki/Luisenpark

Pridaj komentár