Vstup súkromného sektora do systému vzdelávania

Stručný popis riešeného problému: Vstup súkromného sektora, konkurencie a princípov voľného trhu do systému vzdelávania
Krajina pôvod: USA
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: San Diego, CA, USA
Rok realizácie: 2008 – súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

V praxi existujú dva druhy riadenia: štátne (byrokratické) a podnikateľské (manažérske). Obidva spôsoby riadenia majú za úlohu plnenie vopred stanovených cieľov. Manažérske riadenie má vo všeobecnosti za cieľ maximalizáciu zisku prostredníctvom uspokojovania potrieb zákazníkov. Využíva pritom správne nastavený systém motivácie – dobré rozhodnutia sú odmeňované, za zlé je treba niesť následky. V byrokratickom, netrhovo orientovanom riadení neexistuje systém motivácií prostredníctvom zisku, ktorý by prinútil manažéra správať sa efektívne. Pri absencií správne nastavenej motivácie stagnuje rozvoj, nevytvára sa priestor napríklad pre zavádzanie inovácií do systému. Školstvo a teda aj následné vzdelávanie mládeže na území SR je financované z verejných zdrojov – štátnych peňazí. Tento fakt v praxi znamená, že výška finančných zdrojov pre jednotlivé školy i samotné ich fungovanie je závislé na štáte a teda na štátom stanovených preferenciách (preferencia rasy, vierovyznania, zameranie školy alebo iná veličina). No ak by aj boli všetkým školám finančné prostriedky udeľované rovnako a zároveň „spravodlivo“, stále zostáva gro problému, ktorým je plytvanie finančnými zdrojmi v školstve a zároveň ich nedostatok. (na prevádzku školy, učebné pomôcky, platy učiteľov atď.)

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Stredoškolský učiteľ matematiky v štáte California sa rozhodol vysporiadať so skostnatelým školským systémom byrokraticky vopred stanovených pevných nákladov, ktoré boli v tomto prípade udelené na kopírovanie štúdijných materiálov brilantným spôsobom. Ako všetci ostatní učitelia čelil aj on problému pridelených 316,-USD, pričom na uspokojenie potrieb študentov potreboval minimálne 500,-USD. Štandardne sa tento nedostatok rieši 2 spôsobmi. Tým lepším je, že učiteľ chýbajúce financie doplatí zo svojho alebo si vypýta doplatok od študentov. Horším riešením zostáva možnosť, že sú študenti ukrátení a materiály jednoducho nedostanú.

Spomínaný učiteľ však prišiel na inú alternatívu. Rozhodol sa ponúknuť voľné miesto zápätia na svojich testoch nasledovným spôsobom: priebežný test 10,-USD, test za prebranou kapitolou 20,-USD, semestrálny test 30,-USD. Počas prvých pár dní zozbieral 75 ponúk na rôzne slogany a záujem stále rastie ďalej exponenciálnou radou. Nejedná sa pritom o reklamu typu „Tento test Vám priniesol McDonald“. Na slogany je použitá zásadne prvá strana testu spolu s ostatnými všeobecnými údajmi študenta (meno, trieda, rok, a pod.) a nepôsobí tak žiadnym rušivým dojmom. Záujem prejavili hlavne rodičia, ktorých zopár inšpirujúcich slov tvorí až dve tretiny odkazov. Na teste sa dokonca objavil výrok exprezidenta Václava Havla – „Zdržuj sa v spoločnosti tých, ktorí hľadajú pravdu a utekaj od tých, ktorí ju už našli“ Ďalším inzerentom je miestna strojárenská firma, či dokonca zubár Stephan Henry, D.M.D. („Zahryznite sa do výborného semestra!“), ktorý uverejňuje inšpirujúce výzvy na podporu dôležitosti štúdia, prevencie vzniku zubného kazu, nosenia zubného strojčeka alebo významnosti i správnosti čistenia zubov.

Rakcie  na Farberove financovanie študijných materiálov sú rôznorodé. Z jeho kolegov, ktorý sú zapojený v rôznych iných sponzorských projektoch, sa zatiaľ nepridal nikto. Riaditeľ školy Paul Robinson sa pre médiá vyjadril, že síce má z toho „zmiešané pocity“, ale nevidí na postupe člena svojho učiteľského zboru nič nekorektné. Národná asociácia pre vzdelávanie (NEA) zverejnila štatistiku, podľa ktorej učitelia doplácajú na štúdijné pomôcky v priemere 430,- USD. NEA  odporúča učiteľom, aby sa pokúsili nájsť sponzorský príspevok na študijné pomôcky prostredníctvom projektu pre vyhľadávanie sponzorov (www.DonnorsChoose.org), no taktiež nevidí na originálnom riešení zmieneného problému nič nedôstojné. Predstavitelia DonnorsChoose   označili tento učiteľov počin za „bláznivý“, čo ale vzápätí komentovali slovami: „Aj tak je to určite lepšie ako keby mal získavať peniaze podomovým predajom sladkostí spolu so skautmi.“

Popis výsledkov riešenia

Výsledkov riešení je hneď niekoľko, všetky pozitívne. Miesto určené pre odkazy na semestrálnych testoch je dopredu vypredané, podniky benefitujú z cielenej reklamy a zo zlepšenej informovanosti, vzdelanosti i pripravenosti ich potenciálnej pracovnej sily. Rodičov tešia lepšie podmienky pre vzdelanie ich potomstva. A čo je najdôležitejšie, študentom je poskytnuté kvalitnejšie vzdelanie, ktoré stojí daňových poplatníkov menej. Čo nato samotní študenti? Negatívne reakcie zatiaľ prezentované neboli, pozitívnych zozbierali množstvo. Uvoľnené, motivujúce a vtipné posolstvá si pochvaľujú najmä žiaci s tendenciou panikáriť v  stresujúcich situáciách. Povzbudzujúce slogany na začiatku testov im pomáhajú zvládať stres a dosahujú tak lepšie štúdijné výsledky. Je to excelentný príklad ako každá strana, ktorá dobrovoľne participuje v tomto procese iba získava. Pretože sú štúdijné materiály zabezpečované zo súkromných zdrojov, kde prirodzene fungujú princípy konkurenčného súperenia, je aj v tomto prípade so vzácnymi zdrojmi nakladané efektívne, pre plytvanie, ktoré nakoniec zaplatia všetci občania tu nie je miesto. Žiadny zúčastnený subjekt, ktorý by bol za normálnych okolností donútený správať sa netrhovo, nestráca. Naopak, súkromný sektor fungujúci na princípe dobrovoľnosti, ziskovosti a efektívnosti, generuje vďaka uspokojeniu všetkých strán zvýšenie celkového spoločenského blahobytu. Popísané vpustenie businessu do školstva je prvým malým no o to dôležitým krokom pre odštátnenie a následnú privatizáciu celého vzdelávacieho systému, kedže štát ho nedokáže zabezpečovať tak efektívne a bez plytvania vzácnych zdrojov, ako to vie skutočne iba súkromný sektor.

Zdroje:
http://www.usatoday.com/news/education/2008-12-01-test-ads_N.htm
http://mises.org/story/3250
http://www.signonsandiego.com/news/metro/20081122-9999-1mc22rbteach.html

 

Pridaj komentár