Vysoké náklady na udržiavanie vozového parku MHD

Stručný popis riešeného problému: Vysoké náklady na udržiavanie vozového parku mestskej hromadnej dopravy
Krajina pôvodu: USA
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: Coral Springs, California
Rok realizácie: 1993- súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Mesto trápila neefektivita využívania vynakladaných prostriedkov na údržbu dopravných prostriedkov. Náklady na opravu sa pohybovali vysoko v porovnaní so súkromnými poskytovateľmi, navyše, tieto opravy trvali neúmerne dlho, čo spôsobovalo ťažkosti pri zaručovaní plynulého fungovania verejnej dopravy v meste. Náklady výrazne zvyšoval aj nedostatok prevecie, resp. predchádzania problémom skôr ako vznikli, tie sa častokrát riešili príliš neskoro, čo spôsobovalo tlak na nárast nákladov.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Príčinu tohto stavu videlo mesto v neexistencii konkurenčného prostredia, čo viedlo k rozhodnutiu postaviť verejného poskytovateľa do súťaže proti ponuke súkromného. V podstate šlo zo strany mesta o sprístupnenie možnosti poskytovať službu aj súkromným poskytovateľom a „ohroziť“ tak pozíciu verejného. Mesto uskutočnilo kroky na zabezpečenie férovej verejnej súťaže, v ktorej mali poskytovatelia (vrátane verejného) prezentovať svoje ponuky. Prípad Coral Springs sa od podobných prípadov líši v tom, že mesto nenechalo svojich dovtedajších zamestnancov napospas tvrdej konkurencii, s ktorou prirodzene dovtedy nemali žiadne skúsenosti. Tento model sa im javil miernejší a zdá sa byť priechodnejší aj v prípade implementácie na Slovensku. V podstate, mesto poskytlo zamestnancom potrebný tréning a podporu, ktorú potrebovali. Týkalo sa to predovšetkým vypracovania samotného podnikateľského plánu, s čím dovtedy zamestnanci nemali žiadne skúsenosti. Taktiež tím obecných zamestnancov, z ktorého neskôr nikto nebol vo výberovej komisii, poskytol technické rady. Zamestnanci boli predovšetkým inštruaovaní ako kalkulovať jednotkové náklady a príjmy, aby dokázali lepšie porozumieť ekonomickej činnosti, ktorú paradoxne dlhé roky vykonávali. Tento postup vychádzal z pocitu spoluzodpovednosti vedúcich predstavoteľov mesta za svojich zamestnancov a z ich vzájomného rešpektu.

Popis výsledkov riešenia

Napriek tvrdej konkurencii sa zamestnancom mesta vďaka štrukturálnym zmenám podarilo uspieť vo verejnej súťaži keďže boli schopní ponúknuť výhodnejšiu ponuku ako konkurenti. K bohatým skúsenostiam a vybaveniu pridali aj vysokú efektivitu použitých prostriedkov, čo sa v konečnom súčte ukázalo ako rozhodujúce. Celkovo boli schopní ušetriť ročne až 222, 000 dolárov, čím zároveň získali aj daňoví poplatníci, nespomínajúc lepšiu spoľahlivosť a dlhšiu životnosť vozového parku.  

Zdroje:
http://www.reason.org/ps300.pdf

Peter Tóth

 

 

Pridaj komentár