Zákon na ochranu ekonomickej slobody

Rok 2014 sa patrí začať dobrou správou. Keďže o tie je momentálne v našich zemepisných šírkach núdza, dobrá správa prichádza až z ďalekého Gruzínska. Na začiatku roka 2014 tam vstúpil do platnosti nový zákon a zároveň aj ústavné dodatky, ktorých hlavným cieľom je ochrana ekonomickej slobody.

Môžeme len potichu závidieť. U nás sa až prirýchlo vytratilo presvedčenie, že ekonomická sloboda je kľúčovým predpokladom prosperity. Nahradila ho európska posadnutosť prerozdeľovaním, ktoré však k celkovému bohatstvu spoločnosti nijako neprispieva, len ho zmenšuje. V Gruzínsku si uvedomujú, že ekonomická sloboda im nezaručí životnú úroveň vyspelých krajín zo dňa na deň, ale legislatíva na jej ochranu je výsledkom ich presvedčenia, že najlepším spôsobom na dosiahnutie vyššej životnej úrovne je práve liberálne ekonomika. Ešte v roku 2009, keď vtedajší prezident Saakašvili obhajoval navrhované zmeny, adresoval jemnú výčitku aj nám, tzv. vyspelému svetu: „Dosiahnutie nášho cieľa je obzvlášť dôležité a potrebné práve teraz, keď sa vo svete otrasenom globálnou ekonomickou krízou presadzujú populistické socialistické trendy. … Niekedy socialistickú ideológiu – že štát má zachrániť, regulovať, zasahovať – počuť aj z takých krajín, od ktorých by som to nikdy nečakal.“

Zaujímavý však je nielen zámer chrániť ekonomickú slobodu, ale aj spôsob, ktorý si v Gruzínsku vybrali na jeho dosiahnutie. Absolútne kľúčové sú dve opatrenia. Tým prvým je zavedenie maximálneho limitu na verejné výdavky, ktoré podľa zákona o ekonomickej slobode nemôžu presiahnuť 30 % HDP. Zastropovanie výdavkov rieši nedostatok všetkých pokusov o jednostranné vyrovnanie rozpočtov len zvyšovaním daní, ktoré je bežné práve v Európe. Ešte dôležitejšie je však druhé unikátne opatrenie na ochranu ekonomickej slobody v Gruzínsku. Je ním doplnenie článku 94 gruzínskej ústavy o túto dôležitú vetu: „Zavedenie nových alebo zvýšenie existujúcich daní… je možné len prostredníctvom referenda…“.

Ak Vám predstava, že existuje krajina, v ktorej vláda môže zvyšovať daňové zaťaženie len prostredníctvom referenda vyrazila dych, vedzte, že je to len kompromis, keď pôvodne boli v návrhu aj zákaz vytvárania nových regulačných orgánov, zákaz zavádzania nových licencií a povolení, zákaz štátneho vlastníctva bánk, zákaz akejkoľvek cenovej regulácie.

Podarí sa Gruzínsku udržať si relatívne nízke dane, jednoduchý daňový systém a nekomplikovaný regulačný rámec? Aj zo slovenskej skúsenosti vieme, že predvídateľnou reakciou politikov na pravidlá, ktoré ich obmedzujú, je snaha zmeniť a zmäkčiť ich. Bude preto zaujímavé sledovať do akej miery budú prísne pravidlá v Gruzínsku schopné odolávať atakom politikov, ktorí sa nimi budú cítiť neúmerne obmedzovaní. V tomto súboji pravidiel a politikov jednoznačne držím palce pravidlám.

Ján Oravec

Pridaj komentár